Lihan alkuperämaamerkinnät tarjoilupaikoissa

Lihan alkuperämaamerkintä tarjoilupaikoissa

Tarjoilupaikoissa on aterian ainesosana käytettävän tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan alkuperämaa ilmoitettava kuluttajalle kirjallisesti. Asiasta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019, joka astui voimaan 1.5.2019. Asetuksen voimassaoloa on jatkettu 30.4.2025 asti. (MMMa 197/2023)  Asetuksella muutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetusta 834/2014. Lisäksi on tarjoilupaikoissa ilmoitettava kuluttajalle  elintarvikkeen nimi kirjallisesti sekä allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet, jotka tietyin edellytyksin voidaan ilmoittaa suullisesti.

Tarjoilupaikkoja ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat, laitosruokalat sekä grillikioskit.  

Lihalajit, joita asetus koskee, ovat naudanliha, sianliha, lampaan- ja vuohenliha sekä siipikarjan liha. Alkuperämaan ilmoittaminen koskee myös jauhelihaa. Jauhelihalla tarkoitetaan luuttomaksi leikattua lihaa, joka on hakattu hienoksi ja joka sisältää suolaa vähemmän kuin yhden prosentin.

Lihalle ei ole säädetty määrällistä kriteeriä. Aterian ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa täytyy ilmoittaa, vaikka lihaa olisi elintarvikkeessa vähän. Tarjoilupaikkoja koskevia säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun keskuskeittiössä valmistetut ateriat toimitetaan tarjoilupaikkoihin tarjoiltavaksi.

Asetusta ei sovelleta hevosenlihaan, riistanlihaan, raakalihavalmisteisiin eikä lihavalmisteisiin

Muille pakatuille lihalajeille kuin edellä mainituille ei ole EU-lainsäädännössä harmonisoituja alkuperämerkintävaatimuksia. Asetuksen vaatimuksia ei siten sovelleta esimerkiksi hevosenlihaan, poronlihaan tai riistanlihaan, kuten hirvenlihaan.

Asetus ei koske myöskään tarjoilupaikkoihin tulleita, aterian raaka-aineena käytettyjä raakaliha- tai lihavalmisteita. Esimerkiksi, jos ravintolaan tulee valmiita, kypsennettyjä nauta-sikajauhelihapihvejä (=lihavalmiste) tai marinoituja broilerin rintafileitä (=raakalihavalmiste), jotka valmistetaan ruoaksi, ei lihan alkuperämaata tarvitse ilmoittaa kuluttajalle.

Sitä vastoin, jos ravintolassa marinoidaan tuoreita broilerin rintafileitä, jotka kypsennetään, on lihan alkuperämaa ilmoitettava. Ruokavirasto muistuttaa, että lihan alkuperämaan saa aina vapaaehtoisesti ilmoittaa kuluttajalle kirjallisesti.

Lihan alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata

Lihan alkuperämaalla tarkoitetaan sen eläimen, josta liha on saatu, kasvatusmaata. Naudanlihan kasvatusmaa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklassa säädetyllä tavalla. Sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan kasvatusmaa määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013 5 artiklassa säädetyllä tavalla.

Aterian ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittaminen

Aterian ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa ilmoitetaan tarjoilupaikassa ilmaisulla: ”alkuperämaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)” tai muulla vastaavan sisältöisellä ilmaisulla. Jos tarjoilupaikoissa on aterian ainesosana käytetyn lihan alkuperämaasta kertova vapaaehtoinen Hyvää Suomesta -merkki, niin asetuksen 154/2019 tarkoittama tieto lihan alkuperämaasta täyttyy.

Jos aterian ainesosana käytetyn lihan alkuperämaata koskeva tieto ei ole käytettävissä maan tarkkuudella, ilmoitus alkuperämaasta korvataan ilmaisulla ”useat EU-maat” (tai ”EU”), ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”.

Esimerkkejä:

  • broilerin rintafilee (alkuperämaa Suomi) tai broilerin rintafilee (Suomi)
  • broilerin rintafilee (muu kuin EU) ja broilerin rintafilee (EU), jos broilerin alkuperämaata koskeva tieto ei ole käytettävissä maan tarkkuudella.

Lihan alkuperämaa annettava kirjallisesti ennen ostopäätöksen tekoa

Tieto aterian ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn ja jäädytetyn lihan alkuperämaasta on annettava kirjallisesti tarjoilupaikassa. Tieto voidaan antaa esimerkiksi ruokalistassa tai esitteessä tai taulussa tai sähköisesti, esimerkiksi tietokoneella. Verkkokaupassa kuluttajalle on annettava samat tiedot kuin tarjoilupaikassa. Tietoa ei tarvitse antaa jokaiselle asiakkaalle erikseen, mutta sen on oltava saatavilla ennen ostopäätöstä.

Tietoa aterian ainesosana käytetyn tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn lihan alkuperämaasta ei vaadita kirjallisena silloin, kun

  • elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti, esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa ja vanhustenhuollossa.
  • pitopalvelun valmistamat, ennakkoon tilatut ja sovitut ruoat tarjoillaan juhlapaikalla, esimerkiksi häissä tai hautajaisissa.
  • elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain (297/2021) 10 §:n 2 momentin tarkoittaman toiminnan yhteydessä, kuten esimerkiksi ravintolapäivän aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetusta 154/2019 koskevan kattavan muistion (kohta 61), jota on käytetty tämän tekstin lähteenä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023