Mehut, täysmehut ja nektarit

Hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun direktiivin (2001/112/EY) perusteella on annettu vastaava maa- ja metsätalousministeriön asetus (MMMa 662/2013). Jäljempänä näitä nimitetään mehuasetuksiksi. Lisäksi mehusta ja kasvistäysmehusta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (MMMa 264/2012, muutos 308/2013). Kasvistäysmehu on Suomessa käyttöön vakiintunut nimi, vaikka täsmällisempi nimi olisi vihannestäysmehu. Kasvistäysmehulla ja tiivisteestä valmistetulla kasvistäysmehulla tarkoitetaan tuotteita, jotka eivät kuulu hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan.

Joidenkin marja- ja hedelmävalmisteiden nimet ja koostumus on määritelty säädöksissä. Asetusten mukaisista tuotteista on käytettävä säädettyjä nimiä, eikä asetusten mukaisia nimiä saa käyttää muista tuotteista. On mahdollista valmistaa myös muunlaisia, näiden asetusten piiriin kuulumattomia, nestemäisiä marja-, hedelmä- ja kasvisvalmisteita. Niille on annettava sellainen elintarviketta kuvaava nimi, joka ei johda harhaan. Näihin tuotteisiin ei sovelleta mehuasetusten säännöksiä, vaan niitä koskevat ainoastaan yleiset elintarvikemääräykset.

Tuotekohtaisten säädösten lisäksi valmistuksessa on noudatettava muita elintarvike- ja merkintäsäädöksiä. Lisäksi lisäaineiden, aromien ja entsyymien käytön tulee olla niiden käytöstä annettujen vaatimusten mukaista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023