Lannoitevalmisteiden pakkausmerkinnät ja tuoteselosteet

Lannoitevalmisteen ostajalle ja käyttäjälle on aina myynnin tai luovutuksen yhteydessä annettava tuoteseloste. Pakatuissa tuotteissa tuoteselostetiedot on oltava kiinnitettynä pakkaukseen. Irtotavarassa tuoteseloste voidaan toimittaa esimerkiksi kuormakirjan yhteydessä. Merkintöjen on oltava suomen ja ruotsin kielillä.

Tuoteselosteessa pakollisena ilmoitettavat tiedot riippuvat tuotetta koskevasta lainsäädännöstä. Markkinoille saa saattaa kansallisen lannoitelain 711/2022 mukaisia lannoitevalmisteita ja EU:n lannoitevalmisteasetuksen 2019/1009 mukaisia CE-merkittyjä lannoitevalmisteita. Lainsäädännössä annetun siirtymäajan saa valmistaa ja saattaa markkinoille kumotun lannoitevalmistelain 539/2006 mukaisia lannoitevalmisteita ja kumotun EY-lannoiteasetuksen 2003/2003 mukaisia lannoitteita. EY-lannoiteasetuksen mukaisten lannoitevalmisteiden valmistus ja markkinointi on sallittua vain kansallisesti. Lannoitevalmisteiden merkintä- ja pakkausvaatimuksissa on noudatettava myös sivutuoteasetuksen vaatimuksia.

Linkit eri lainsäädännön mukaisiin merkintävaatimuksiin:

Tässä linkki uuden kansallisen lannoitelain ohjeisiin.

Tässä linkki kumottuun lannoitevalmistelakiin.

Tässä linkki uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen pakkausmerkintäoppaaseen.

Tässä linkki kumotun EY-lannoiteasetuksen ohjeisiin (EUR-lex).

Markkinoilla voi olla myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa markkinoilla olevia lannoitevalmisteita, jotka on tuotu Suomen markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Näiden tuotteiden osalta merkinnät voivat poiketa Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisista merkintävaatimuksista. Tuotteita koskevat kuitenkin samat kieli- ja puhtausvaatimukset haitallisten aineiden ja eliöiden osalta kuin kansallisen lainsäädännön mukaisia tuotteita.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023