Laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lainsäädäntö

Kansalliset säädökset löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista Finlexistä.

Euroopan unionin säädökset ja oikeudelliset tekstit löytyvät EUR-lex -sivustolta.

Maa- ja metsätalousministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuille on koottu linkkejä sektorilainsäädäntöön.

Keskeisiä säädöksiä nimetyille ja hyväksytyille laboratorioille 

Asumisterveys (sisäilmatutkimukset)

Elintarvikkeet

 • Elintarvikelaki (297/2021)
 • EU:n yleinen valvonta-asetus (EU 2017/625, muutos EU 2021/1756)
 • Komission delegoitu asetus (EU 2021/1353) virallisten laboratorioiden nimeämisestä tilanteissa, joissa laboratorio ei täytä akkreditointivaatimuksia kaikkien käyttämiensä menetelmien osalta
 • Valtioneuvoston asetus (152/2015) elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 
 • Komission asetus (EY 2073/2005) elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (mikrobikriteeriasetus)
 • Komission asetus (EU) 2023/915 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismääristä
 • Komission asetus (EY 333/2007) näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien hivenaineiden ja jalostuksesta peräisin olevien vierasaineiden pitoisuuksien tarkastusta varten
 • Komisson asetus (EY 1882/2006) näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten 
 • Komission asetus (EU 2017/2158) toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vertailuarvojen vahvistamiseksi 
 • MMM:n asetus (316/2021) zoonooseista (salmonella-, kampylobakteeri-, STEC-valvonta)
 • MMM:n asetus (318/2021) elintarvikehygieniasta  (mm. alkutuotannossa käytettävän veden laatu, raakamaidon hygieniavaatimukset)
 • Euroopan komission ohjeita elintarvikehygieniaa koskevien sääntöjen soveltamisesta

Eläintaudit (mm. salmonellavalvontaohjelma)

 • Eläintautilaki (76/2021)
 • EU:n zoonoosiasetus (EY 2160/2003)
 • MMM:n asetus (325/2021) muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta 
 • MMM:n asetus (316/2021) zoonooseista(salmonella-, kampylobakteeri-, STEC-valvonta)
 • MMM:n asetus (318/2021) elintarvikehygieniasta (mm. alkutuotannossa käytettävän veden laatu, raakamaidon hygieniavaatimukset)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (319/2021) vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta (näytteiden tutkiminen kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin BKD:n sekä maedi-visnan ja caprine arthritis-encephalitis -taudin CAE:n varalta)
 • Eläinterveyssäännöstö (EU 2016/429)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU 2018/1882) eläintautiluokista ja lajeista

Sivutuotelainsäädäntö

Kasvinterveyteen liittyvä lainsäädäntö

Lannoitevalmistelainsäädäntö

Lihantarkastus / trikiinitutkimukset

 • Yleinen valvonta-asetus EU 2017/625, muutos EU 2021/1756
 • Elintarvikelaki (297/2021)
 • Komission asetus (EU 1375/2015, muutokset) virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (315/2021) elintarvikevalvonnasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (318/2021) elintarvikehygieniasta (34 §, metsästäjien trikiinitutkimukset)
 • Valtioneuvoston asetus (152/2015) elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 
 • Euroopan komission ohjeet vähimmäissuosituksiksi hyväksytyille virallisille trikiinilaboratorioille (pdf, englanniksi)

Rehulainsäädäntö

Talousvesi, uimavesi ja uima-allasvesi

 • Terveydensuojelulaki (763/1994)
 • EU:n juomavesidirektiivi (EU 2020/2184)
 • Valtioneuvoston asetus (152/2015) elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 
 • STM:n asetus (1352/2015) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
 • STM:n asetus (401/2001) pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
 • STM:n asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
 • STM:n asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 
 • STM:n asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 
 • Uimavesiasetuksen (177/2008) soveltamisopas

Laboratorion hyväksyminen / Maksut

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2024