Laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lainsäädäntö

Kansalliset säädökset löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista Finlexistä. Euroopan unionin säädökset ja oikeudelliset tekstit löytyvät EUR-lex -sivustolta. Myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuille sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuille on koottu linkkejä sektorilainsäädäntöön.

Asumisterveys (sisäilmatutkimukset)

Elintarvikkeet

 • Elintarvikelaki 297/2021
 • EU:n yleinen valvonta-asetus EU 2017/625, muutos EU 2021/1756
 • Komission delegoitu asetus EU 2021/1353 virallisten laboratorioiden nimeämisestä tilanteissa, joissa laboratorio ei täytä akkreditointivaatimuksia kaikkien käyttämiensä menetelmien osalta
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (mikrobikriteeriasetus) EY 2073/2005, muutokset EU 2017/1495 ja EU 2019/229
 • Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten EY 333/2007 (muutos EY 836/2011, EU 2016/582,  EU 2016/582, ) 
 • Komisson asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (EY) 1882/2006
 • Komission asetus toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vertailuarvojen vahvistamiseksi EU 2017/2158
 • MMM:n asetus zoonooseista 316/2021 (salmonella-, kampylobakteeri-, STEC-valvonta)
 • MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 (mm. alkutuotannossa käytettävän veden laatu, raakamaidon hygieniavaatimukset)

Eläintaudit (mm. salmonellavalvontaohjelma)

 • Eläintautilaki 76/2021
 • EU:n zoonoosiasetus EY 2160/2003
 • MMM:n asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta 325/2021
 • MMM:n asetus zoonooseista 316/2021 (salmonella-, kampylobakteeri-, STEC-valvonta)
 • MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 (mm. alkutuotannossa käytettävän veden laatu, raakamaidon hygieniavaatimukset)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta 319/2021 (näytteiden tutkiminen kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin BKD:n sekä maedi-visnan ja caprine arthritis-encephalitis -taudin CAE:n varalta)
 • Eläinterveyssäännöstö (luetteloidut eläintaudit) EU 2016/429

Eläinperäiset sivutuotteet

Kasvinterveys

Lannoitevalmisteet

Lihantarkastus / trikiinitutkimukset

Rehut

Vedet

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • EU:n juomavesidirektiivi EU 2020/2184
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, muutos 683/2017
 • STM:n asetus pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
 • STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002
 • STM:n asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008
 • STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008
 • Katso myös: Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

Laboratorion hyväksyminen / Maksut

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2022