Djurregisternas avgifter

Livsmedelsverkets fakturering av djurregisterna

Nätfakturering

Det är nu möjligt att lägga till nätfakturaadresser. Du kan tillägga nätfakturaadressen i nötkreatursregistrets avgiftsfria e-tjänst på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi . Anvisningen för att tillägga nätfakturaadressen finns här.

För får- och getdjur är det möjligt att får fakturan till nätfakturaadressen ifall FO-numret har angetts i samband med beställningen av lediga öronmärken. Anmäl nätfakturaadressen i såfall till får- och getregistrets kundservice.

För fakturering av svinregistreringsavgifter är det möjligt att få en faktura till nätfakturaadressen om företaget är delaktig i lägenhetssignumet. Fakturan riktas till den delaktiga som har valts som aktör (djurhållare) i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Du kan ändra företaget till lägenhetssignumets aktör (djurhållare) i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret enligt denna anvisning. Meddela då lägenhetssignumet, FO-numret och nätfakturaadressen till svinregistrets kundtjänst.

OBS! För att registreringsavgiftsfakturorna ska kunna skickas till rätt adress, kontrollera att FO-numret som angetts i beställningen har uppdaterade adressuppgifter i Patent- och registerstyrelsens YTJ-tjänst.

Livsmedelverkets prislistan hittar du från sidan Prislista

Får-, get- och nötkreatursregister:

 • EU-signum som beställs  för registrering av djur (öronmärken)
 • beställning av röda temporära öronmärket 
 • registrering av import av djur från andra EU-länder
 • slakteriernas anmälningar
 • destruktionsanläggningens anmälningar

Svinregister:

 • svindjurens förflyttnings- och djurantalsanmälningar 
 • slakteriernas anmälningar 

Kamel- och hjortdjur:

 • EU-signum som beställs  för märkning av djur (öronmärken och mikrochip)

Hästdjur:

Hundregister

 • Avgiften betalas när hunden är registrerad
 • När innehavare bytas betalar den nya innehavare anmälningsavgiften för hunden
 • Avgiften är €10 i samband vid e-tjänsten och betalas i samband med transaktionen
 • Vid blankett registrering är avgiften 19 € och Livsmedelsverket fakturerar beloppet efter att blanketten sparats

Om avgifterna regleras i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021) inrättad med stöd av lagen om statlig betalningsgrund (150/1992).

Dessutom fakturerar Djurregistren för djurförteckningar som beställs utöver de årliga följebreven (djurförteckning, förteckning över lediga märken eller lista på slaktade djur.)

 • per post 38,20  €
 • per e-post 31,00  €

 

Vanliga Frågor (FAQ)

 

Du får från Livsmedelsverket en faktura gällande registreringsavgifterna, för att det är Livsmedelsverket ansvarar för fårens, getternas, nötkreaturens, svinens samt kamel- och hjortdjurens registrering och avgifter gällande dessa.

För nötkreaturens del har faktureringen i sin helhet flyttats till Livsmedelsverket på våren 2022. Tidigare har du fått fakturan från ett privat företag (Mtech) som då ansvarade för faktureringen. Om du är en mjölkproducent, hade du eventuellt ett avtal med mejeriet om att fakturan direkt drogs av från mjölklikviden.

För hästarnas del har Livsmedelsverket sedan början av 2021 debiterat avgifterna gällande identifieringen.

I nuläget bildas fakturans uppgifter i första hand på den personens namn, som är registrerad som djurhållare. Om det i samband med beställningen har angetts FO-numret, syns numret i fakturans övre högra kant. På grund av att faktureringen nu görs för första gången, är det möjligt att det finns felaktiga uppgifter på fakturan. En felaktig adress kan även bildas i postens eftersändningstjänster, så det lönar sig att noggrant kontrollera den första fakturans uppgifter.

Om fakturan måste korrigeras, ta kontakt med Livsmedelsverkets fakturering per e-post laskutus@ruokavirasto.fi eller per telefon 029 530 0400. Vi rekommenderar kontakt per e-post. För att underlätta kundservicen, är det bra att i meddelandet bifoga en bild på fakturan.

Om du på kommande fakturor vill ha en annan faktureringsadress, ta kontakt med djurregistrens kundservice. Djurartvisa kontaktuppgifter hittas på Livsmedelsverkets sida Kundservice.

Om du har nötkreatur, kan du kontrollera dina faktureringskontaktuppgifter i nötkreatursregistrets e-tjänst https://nauta.ruokavirasto.fi

Om du har svårigheter att betala fakturan, lönar det sig att i god tid komma överens om förlängd betalningstid. Myndighetsavgifter är direkt utmätningsbara, så det lönar sig att ta kontakt gällande betalningsarrangemang genast då man fått fakturan. Ta kontakt med Livsmedelsverkets fakturering per e-post laskutus@ruokavirasto.fi eller per telefon 029 530 0400, för att komma överens om betalningsarrangemang.

Tidigare, då en privat aktör (Mtech) ansvarade för nötkreaturens registreringsavgiftfakturering, var det möjligt att dra av registreringsavgifterna från mjölklikviden.

Nu när faktureringen sköts av Livsmedelsverket är detta inte längre möjligt. Registreringsavgiften grundar sig på lagstiftningen och dess beordrande är ett förvaltningsbeslut som riktar sig till djurhållaren.

Nätfakturering

Det är nu möjligt att lägga till nätfakturaadresser. Du kan tillägga nätfakturaadressen i nötkreatursregistrets avgiftsfria e-tjänst på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi . Anvisningen för att tillägga nätfakturaadressen finns här.

För får- och getdjur är det möjligt att får fakturan till nätfakturaadressen ifall FO-numret har angetts i samband med beställningen av lediga öronmärken. Anmäl nätfakturaadressen i såfall till får- och getregistrets kundservice.

För fakturering av svinregistreringsavgifter är det möjligt att få en faktura till nätfakturaadressen om företaget är delaktig i lägenhetssignumet. Fakturan riktas till den delaktiga som har valts som aktör (djurhållare) i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Du kan ändra företaget till lägenhetssignumets aktör (djurhållare) i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret enligt denna anvisning. Meddela då lägenhetssignumet, FO-numret och nätfakturaadressen till svinregistrets kundtjänst.

OBS! För att registreringsavgiftsfakturorna ska kunna skickas till rätt adress, kontrollera att FO-numret som angetts i beställningen har uppdaterade adressuppgifter i Patent- och registerstyrelsens YTJ-tjänst.

Livsmedelsverket sköter även om faktureringen av hästarnas identifiering och registrering. Mer information om hästarnas identifieringsavgiftsfakturering finns på Livsmedelsverkets sida Avgifter för identifiering av hästar och fakturering av dessa.

På fakturan är utrymmet för innehållet begränsat, på faktureringsraden beskrivs kort vad fakturan gäller. Till exempel vid fakturering av beställning av nötkreaturens lediga märken eller temporära märken nämns ’’Reg.avgift nöt, signum/import’’. Detta beror på att ur faktureringens synvinkel är registrering av importdjur eller utfärdande av ett ledigt signum åt ett finländskt djur samma produkt. Under faktureringsraden syns beställningsnumret/beställningsnumrena som fakturan gäller.

För nötkreaturens del kan man granska sina egna beställningar och uppgifter gällande registreringsavgiftsfaktureringen i nötkreatursregistrets e-tjänst. Registreringsavgiftsfaktureringen kan man kontrollera genom att i nötkreatursregistertillämpningens vänstra övre kant klicka på meny och då öppnas djurhållarens meny, där man i nedre kanten hittar registreringsavgifter. I fönstret väljer man önskad faktureringsperiod och trycker på ’’sök’’ i högra kanten. Då öppnas nedan en lista på, under faktureringsperioden, beställda märkens signum.

Fakturan kan inte skickas per e-post. Om du har tagit i bruk Suomi.fi -meddelandetjänsten eller postens OmaPosti -tjänst, kommer fakturan dit. I övriga fall skickas fakturan per post. I faktureringen används den personens uppgifter på vars namn djurhållningen är i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, om det inte till djurregistret har anmälts någon annan faktureringsadress.

Om du märker ett fel i fakturans innehåll, ta i första hand kontakt med faktureringens kundservice laskutus@ruokavirasto.fi.

Eftersom detta är ett förvaltningsbeslut, kan du även göra en begäran om omprövning av fakturan. Anvisningar om hur man begär om omprövning finns på Livsmedelsverkets sida Författningar och regler.

Om du har tagit i bruk Suomi.fi -tjänsten eller OmaPosti -tjänsten, kommer fakturan i första hand elektroniskt till dessa tjänster. Också den första betalningspåminnelsen går till Suomi.fi eller OmaPosti. En annan betalningspåminnelse kommer också elektroniskt på OmaPost, men till användare av Suomi.fi via papperspost.

Om du vill ha fakturan per post, måste du avsluta användandet av dessa tjänster, ändringen av fakturans leveranssätt kan inte göras i djurregistren. Möjligheten till nätfaktura kommer i slutet av år 2024.  Mer information kommer då det blir aktuellt.

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2024