Identifierare för svindjur

Enligt EU:s djurhälsolag  (EU) 2016/429 uppfylls identifieringskravet för svindjur endast med Livsmedelsverkets godkända identifierare

Öronmärken

Öronmärken är aktörs- och djurartsspecifika och de kan inte överlåtas till en annan aktör.  Djurhållaren ska se till att det finns tillräckligt med lediga öronmärken på djuranläggningen för märkning av svindjuren. Lediga öronmärken är sådana som inte har fäst ännu i djurens öron utan är reserverade för djur som föds. Det rekommenderas att lediga märken finns reserverat till ett års behov. 

Ett öronmärke som fallit av får inte fästas på nytt, utan man skall utan dröjsmål beställa ett ersättningsmärke med djurets ursprungliga märkningssignum. Ifall det inte är möjligt att ta reda på svindjurets ursprungliga märkningssignum märks svindjuret med anläggningens märkningssignum där djuret hålls.  Då det ersättande öronmärket har kommit till gården, ska det utan dröjsmål fästas i örat på djuret i fråga.

Öronmärkena förses med landskod och anläggningens märkningssignum vilket djurhållaren ger i samband med beställningen. 

Leverantören tar ut en egen avgift för öronmärken och dess leverans, som baserar sig på deras egna prissättningar.

Läs mer: Meddelande för svindjurshållare

 

Beställning av öronmärken

Beställningskanalerna för öronmärken till svindjur:

  1. Via denna beställningslink.
  2. Svinregistrets telefonkundservice vardagar kl. 8:15–16:00, telefonnummer: 0295 205 303.

Djurregistrets kundtjänst tar emot beställningar av Stallmästare OS ID:s öronmärken och levererar dem vidare till leverantören. Reklamationer gällande öronmärken och dess fakturering bör riktas direkt till leverantören i fråga.  Fastsättningstång för öronmärken och andra tillbehör kan inte beställas via Livsmedelsverkets beställningskanaler utan dess tillgänglighet samt kompatibilitet bör säkerställas direkt från leverantören.

I samband med beställningen krävs kommunikationskod (kundsignum eller lägenhetssignum). Signumet kan granskas via djurhållar-och djurhållningsplatsregistret eller via sin hemkommuns landbygsmyndighet. 

Det är för tillfället möjligt att beställa öronmärken av följande leverantörer:

 

Öronmärkesmodeller för svindjur:

Combi 3000 Mini

Stallmästare OS ID öronmärken beställs via ovannämnda kanaler.

Combi3000mini

Combi junior märktång behövs för fastsättning av öronmärken.
Tänger:

  • Svarta Juniortång max 10 år gammal (art.nr N1816)
  • Allflex röd Total Tagger 

Traditionellt öronmärke. Kan beställas med eller utan öronnummer.
Storlek: 41 x 34 mm, endast i gul färg.

 OS ID Stallmästaren webbsida, order@stallmastaren.se (kundservice på svenska eller engelska). 

 

MS Schippers

MS Schippersin öronmärken beställs direkt från deras leverantör.

  • MS Tag Standard Standard.jpg
  • MS Tag Torbogen Torbogen muokattu (2).jpg
  • MS Tag Round Little male och female Tag Round male and female.jpg

Leverantörens kontaktuppgifter:

https://www.msschippers.com/

Sales Manager 

Katja-Maarit Kujanpää

km.kujanpaa@schippers.eu

Tfn: 0400 654 080

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2023