Godkända identifieringsmärken

EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de författningar som utfärdats med stöd av den förutsätter att vissa djurarter ska identifieras och märkas individuellt eller som gruppdjur. För vissa djurarter där det är viktigt att kunna spåra enskilda djur eller grupper krävas det ett fysiskt identifieringsmärke. Detta innebär att djuret i fråga förses med ett fysiskt märke, en bricka eller ett mikrochip eller på annat sätt identifieras genom en metod som gör att märkningen kan ses eller upptäckas på eller i dess kropp och inte lätt kan avlägsnas.

Identifieringsmärken ska vara godkända av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där djuren identifieras. De identifieringsmärken som är godkända av Livsmedelsverket finns via länkarna i sidans vänstra kant. 

Ifall du vill få nya märkesmodeller godkända bör du kontakta Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, Livsmedelsverket, PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET eller kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. 

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2022