Identifierare för kamel- och hjortdjur

Enligt EU:s djurhälsolag  (EU) 2016/429 uppfylls identifieringskravet för kamel- och hjortdjur endast med Livsmedelsverkets godkända identifierare

Identifierare

Identifierare (öronmärken och microchip) är aktörs- och djurartsspecifika och de kan inte överlåtas till en annan aktör.  Djurhållaren ska se till att det finns tillräckligt med lediga identifierare på djuranläggningen för märkning av kamel- och hjortdjuren. Lediga identifierare är identifierare som inte har fäst ännu i djurens öron utan är reserverade för djur som föds. Det rekommenderas att lediga märken finns reserverat till ett års behov. 

Ett öronmärke som fallit av får inte fästas på nytt, utan man skall utan dröjsmål beställa ett ersättningsmärke med djurets eget EU-signum. Ett ersättningsmärke eller ersättnings identifierare är en identifierare med samma individuella EU-signum som djuret har ursprungligen märkts med. Det är inte möjligt att beställa en ersättande identifierare för mikrochip som blivit oläsbar. I sådana fall bör det beställas ersättande öronmärken till dessa djur. Lediga identifierare kan med inga omständigheter användas som ersättande identifierare. Då det ersättande öronmärket har kommit till gården, ska det utan dröjsmål fästas i örat på djuret i fråga.

Ifall det används ett mikrochip för identifiering av djur rekommenderas det att mikrochipen appliceras i djurets öra för att underlätta dess läsning och vandrande. Speciellt med slaktdjur är viktigt att mikrochipen kan avlägsnas i samband med slaktningen.

Identifieraren förses med landskod och djurets individnummer (EU-signum). Livsmedelsverket tar en avgift på 1,50 euro för varje nytt individnummer (öronmärke eller mikrochip). Avgiften baserar sig på Jord-och Skogsbruksministeriets förordning (1193/2021) och faktureras per beställda individnummer en gång per år.

Leverantören tar ut en egen avgift för identifieraren och dess leverans, som baserar sig på deras egna prissättningar.

 

Läs mer:

Nya krav för märkning och registrering av kamel- och hjortdjur.

Mikrochip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket

Beställning av öronmärken

Beställningskanalerna för öronmärken och mikrochips för kamel- och hjortdjur:

  1. Beställningslinken
  2. Får- och getregistrets telefonkundservice vardagar kl. 8:15–16:00, telefonnummer: 0295 205 302.

 

Djurregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken och levererar dem vidare till leverantören. Reklamationer gällande identifierare och dess fakturering bör riktas direkt till leverantören i fråga.  Fastsättningstång för öronmärken och andra tillbehör såsom chipavläsare kan inte beställas via Livsmedelsverkets beställningskanaler utan dess tillgänglighet samt kompatibilitet bör säkerställas direkt från leverantören.

I samband med beställningen krävs kommunikationskod (kundsignum eller lägenhetssignum). Signumet kan granskas via djurhållar-och djurhållningsplatsregistret eller via sin hemkommuns landbygsmyndighet. 

Det är möjligt att beställa identifierare av följande leverantörer:

Öronmärken:

Microchip:

 

Godkända öronmärkes- och mikrochipmodeller för kamel- och hjortdjur:

Micromärke

Micromärke.

Storlek: 0,9 cm * 3,5 cm
Färgalternativ: gul
Levereras av: OS ID Stallmästaren

Appliceras i örat med Micro tång.  Observera att  bilden ovan visar öronmärket endast till ett öra. Lediga öronmärken levereras som märkespar. 

 

Combi 3000 rund

Combi 3000 rund.

Storlek: diameter 2,85 cm
Färgalternativ: gul
Levereras av: OS ID Stallmästaren

Appliceras i örat med svart Combi Junior tång (2011) och svart Combi Junior nål (20 mm). Observera att bilden ovan visar öronmärket endast till ett öra. Lediga öronmärken levereras som märkespar. 

 

Mikrochip

iTrack™ Mikrochip

imagedct09.png

Storlek: 2,12 mm * 12 mm

Levereras av: J Sivonen Oy

Tillverkare: Freevision Technologies

Livsmedelsverket rekommenderar att mikcrochipen appliceras i örat för att underlätta läsbarheten och för att undvika att den vandrar. Anvisningar för applicering kan hittas från leverantörens webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2023