Skrattmåsar, fisktärnor och ejdrar döda i fågelinfluensa

7. juli 2023

Livsmedelsverkets undersökningar bekräftar att fåglarnas dödsorsak är högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1.  Fisktärnorna hittades i Valkeakoski och Tavastehus, skrattmåsarna i Lahtis och Tavastehus och ejdrarna på Åland.

Cirka hundra skrattmåsar och fisktärnor hittades döda på skäret vid sjön i Hauho i Tavastehus den 25 juni 2023. Bland dem fanns både vuxna fåglar och ungar. Efter provtagningen har resten av kadavren samlats in och förstörts.

En sjuk skrattmåsunge hittades i Lahtis den 25 juni 2023. Fågeln dog strax efter att den tagits in för vård. I Valkeakoski hittades två döda fisktärnor 11 juni 2023 och de döda ejdrarna hittades på Lågskär i Lemland på Åland 15 juni 2023.

Finlands första massdöd av vilda måsar orsakad av fågelinfluensa konstaterades i Salo i juni. Massdöd av måsar har inträffat i olika delar av Europa denna vår. I slutet av maj konstaterades också högpatogen fågelinfluensa hos en sparvhök som hittades i Hollola och som dog på fågelskyddshemmet i Heinola.

Fågelinfluensan sprider sig lätt till fåglar

Livsmedelsverket påminner om vikten av smittskydd på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser där fåglar hålls i hela Finland för att förhindra fall av fågelinfluensa. Tillgången till foder och dricksvatten för fjäderfä ska ordnas inomhus eller på någon sådan plats som vilda fåglar inte har tillgång till. Om det på djurhållningsplatsen finns sådana vattenbassänger som behövs för fjäderfäens välbefinnande, ska man hindra att vilda sjöfåglar och rovfåglar har tillgång till dem. Foder för fjäderfä ska lagras skyddat mot vilda fåglar och andra djur. Man ska också se till att dricksvattnet är rent. Livsmedelsverket rekommenderar också att andra fågelhållare iakttar samma försiktighetsåtgärder i skötseln av fåglarna.

Fågelinfluensa sprider sig lätt från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fall fåglarna kommer i kontakt med varandra direkt eller via foder som kontaminerats med avföring. Fågelinfluensa kan också sprida sig längre sträckor t.ex. med människor eller redskap som kontaminerats med viruset.

Om högpatogen fågelinfluensa skulle spridas till djurhållningsplatser för fjäderfä, skulle det orsaka stora ekonomiska förluster, både till följd av att sjuka fåglar avlivas och förstörs och gårdarna saneras samt till följd av att den internationella handeln stannar upp. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att man också förlorar värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar. Även fall som konstaterats hos hobbyfåglar kan medföra begränsningar för förflyttning av fjäderfä och produkter som fås från fjäderfä.

Misstankar om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Livsmedelsverket följer upp förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar. Det är önskvärt att man i synnerhet skickar in sjuka eller nyligen döda sjö- och rovfåglar för undersökning. Fåglarna kan skickas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Försändelsen och undersökningen av proverna är avgiftsfria för avsändaren.

Mer information:

Specialsakkunnig Liisa Kaartinen, p. 029 520 4360 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 0295 204 183 (virussjukdomar och diagnostik hos fåglar)
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Insändning av prover
Skydda djurhållningsplatsen mot djursjukdomar
Livsmedelsverkets meddelande 19.6.2023:Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo