Smittzonen på grund av fågelinfluensa nu avvecklad i centrala Tavastland

17. december 2021

Livsmedelsverket har avvecklat den smittzon som man inrättat i centrala Tavastland för att förhindra att fågelinfluensa sprider sig. I fasaner som släppts ut i naturen som viltfåglar i Janakkala påträffades i slutet av september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. På grund av det stora antalet fasaner i området inrättade Livsmedelsverket en smittzon som sträckte sig tio kilometer kring sjukdomsutbrottet och som man redan ett par gånger har varit tvungen att bredda på grund av nya fall av fågelinfluensa. Inom zonen begränsades bland annat förflyttningar av fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap och jakt på fåglar och ställdes krav i avsikt att skydda djurhållningsplatser med fåglar från smitta.

Fågelinfluensautbrottet i Janakkala lämnade efter sig tusentals döda fasaner som samlades in från terrängen och fördes bort för att destrueras. Efter att läget lugnat sig beslöt Livsmedelsverket avveckla smittzonen från och med den 16 december. Ett liknande fall uppstod likaså bland fasaner som släppts ut i naturen i Salo i Egentliga Finland i slutet av september. I Salo kunde smittzonen avvecklas redan i mitten av november.  

Tyngdpunkten i den utdragna fågelinfluensaepidemin har med flyttfåglarna förflyttat sig till Mellan- och Sydeuropa, där det konstaterats påfallande många smittfall bland frilevande fåglar och på flera gårdar med fjäderfä. Smittrisken är ännu hög också i Nordeuropa. I november-december har smittor på gårdar med fjäderfä påträffats i Danmark och i de södra delarna av Sverige och västra delarna av Norge. I Finland har i år inrapporterats 65 verifierade fall, som ett undantaget har konstaterats bland frilevande fåglar. De senaste av dem är fall som i november verifierats hos en slaguggla, två duvhökar och en gräsand, som levererades från Janakkala för undersökning.

Smittskyddet viktigt på gårdar med fjäderfä

Livsmedelsverket uppmanar fortsättningsvis gårdar med fjäderfä och andra djurhållningsplatser med fåglar att upprätthålla effektiverat smittskydd i avsikt att förhindra smittor. Fågelinfluensan sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna kommer i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Fågelinfluensan kan sprida sig från ett område till ett annat även via indirekt kontakt till exempel med människor eller redskap som kontaminerats med viruset. Viltfåglar borde inte tas in i hägn från naturen innan läget lugnat sig.

Om högpatogen fågelinfluensa sprider sig till djurhållningsplatser med fjäderfä skulle det medföra stora ekonomiska förluster som en följd av såväl att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokalerna saneras som att den internationella handeln skulle stagnera. Eftersom alla fåglar på en smittad djurhållningsplats måste avlivas, är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Personer som deltar i skötseln av fåglar har skäl att undvika kontakter med frilevande fåglar genom att tills vidare avstå från jakt på fåglar eller andra hobbyer där man kommer i kontakt med sådana fåglar. Besök på andra djurhållningsplatser med fåglar bör också undvikas. Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas in för vård till sådana platser där man håller fåglar som betraktas som husdjur.

Om misstanke om sjukdom ska lämnas en anmälan till en officiell veterinär

Om misstankar om sjukdomar som tyder på fågelinfluensa, också massdöd bland frilevande fåglar och enstaka döda rovfåglar, ska lämnas en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Om symptom uppdagas bland fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap ska en anmälan omedelbart lämnas till den kommunala veterinären. Andra enstaka fåglar som påträffats döda kan bortskaffas som blandavfall.

Den kommunala veterinären ser till att nödvändiga prov sänds in till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar inte lätt människan och smitta förutsätter vanligen nära kontakt med en insjuknad vild fågel, med fjäderfä eller med sekret från sådana.

Mer information:

Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland (inkl. frågor och svar)
Anvisningar till personer som sköter frilevande fåglar (på finska)
Beslutet att avveckla restriktionszonen i Janakkala