Sjukdomar hos nötkreatur

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Läs mera från Årsrapporten: Djursjukdomar i Finland

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Sjukdomar hos nötkreatur som uppföljs:

Smittsamma sjukdomar följs med hjälp av de diagnostiska prover som skickas av veterinärer och djurhållare:

  • orsaker til luftvägsinfektion
  • orsaker til kalvdiarré
  • bakteriers mikrobläkemedelresistens
  • utreding av kastningsorsaken 
  • utreding av sjukdomsorsaken (patologiska undersökning)

Information om enstaka fjäderfäsjukdomar och sjudomsproblem finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019