Ofta frågat om laxdöden i Torne älv

Vad ska jag göra om jag fångar en fisk som avviker från det normala?

Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg undersöker orsaken till laxdöden. Ta kontakt med en forskare för att utreda om det är nödvändigt att sända in fisk som prov (fisksjukdomsveterinär tfn 040 569 4541 eller 050 477 8646). Provtagnings- och sändningsanvisningar.

Vad gör jag om jag hittar en död fisk?

I fiskar som påträffats döda har förruttnelseprocessen redan börjat, så de duger inte som prov. Om det på något sätt är möjligt ska du gräva ner fisken. Du kan rapportera observationen på nätet på adressen: rapporterafisk.sva.se

Kan man äta kött av lax från Torne älv?

Om fisken har fångats i samband med normalt fiske, och den inte är illa drabbad av vattenmögel eller har omfattande hudinfektioner, går den bra att äta. Laxar som påträffats döda eller som är helt täckta av vattenmögel kan självfallet inte användas som livsmedel, eftersom de kan innehålla bakterier eller bakterietoxiner som orsakar matförgiftningar.

Vid tidigare undersökningar har man fått indicier för miljögifternas inverkan på laxarnas ämnesomsättning. Om kostrekommendationerna som rör Östersjöfisk följs är det ändå inte farligt att äta sådan fisk.

Kan jag röra vid sjuka laxar? Kan sjukdomen smitta till människor?

Fisksjukdomar smittar inte till människor så det går att hantera fiskarna. Kadaver i ett långt framskridet stadium av förruttnelse bör ändå hanteras med användning av handskar eller något slags redskap.

Måste fiskeredskapen behandlas på något vis efter att man har fiskat i Torne älv?

När du flyttar dig till ett annat vattendrag för att fiska är det alltid skäl att behandla fiskeredskapen på ett sätt som minimerar smittorisken. Åtminstone ska redskapen rengöras mekaniskt och torkas omsorgsfullt. I vissa områden, såsom i de övervakningsområden som inrättats på grund av IHN-viruset, måste redskapen också desinficeras.

Tills vidare har man inte vetskap om någon smittsam sjukdom i Torne älv, och därför räcker det att rengöra redskapen på normalt sätt, utom om till exempel håven har använts för att plocka upp döda fiskar.

Vad gör Livsmedelsverket för att utreda orsaken till laxdöden?

Livsmedelsverket har i flera år deltagit i undersökningarna av laxar i Torne älv tillsammans med de svenska myndigheterna. Alla undersökningsresultat från föregående år är ännu inte klara, och därför är mer ingående fortsatta undersökningar i planeringsstadiet. Vid Livsmedelsverket bedrivs forskning också kring de faktorer som ligger bakom symptom på vattenmögel. Forskningen sker inom ramen för ett fristående projekt.

Till följd av nya symptom som framkommit i år tas det ytterligare prover som samlas in som bäst. Livsmedelsverket samarbetar med Lapplands NTM-central och regionförvaltningsverket, Naturresursinstitutet samt med kontaktfiskare längs älven, så att det går att få prover i så gott skick som möjligt för undersökning till verksamhetsstället i Uleåborg.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2019