Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från EU-länder till Finland

Ett ugnt djur som är under 12 veckor gammal får inte vaccineras mot rabies utan djuret ska vara minst 12 veckor gammal på vaccinationsdagen.

Från och med 29.12.2014 får hundvalpar, kattungar och illervalpar som inte är vaccinerade mot rabies och som är yngre än 12 veckor föras in från alla EU:s medlemsländer till Finland med följande krav:

 1. Djuret är yngre än 12 veckor vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. En hundvalp skall behandlas mot echinococcos. Behandlingen skall ges 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln och veterinären antecknar läkemedlet i djurets pass. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar. Av hundarvalpar krävs inte bandmasksmedicinering, om djuret införs direkt från Malta, Förenade Konungariket eller Irland.
 4. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns här och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Om valparna är med sin moder, som de fortfarande är beroende av, bör det pass som åtföljer modern visa att modern fått rabiesvaccination innan valparna fötts.
 5. Djuret åtföljs av ett pass för sällskapsdjur.

I början av 29.12.2014 är det även tillåtet att från alla EU:s medlemsländer till Finland förflytta 12-16 veckor gamla rabiesvaccinerade unga djur utan att väntetiden på minst 21 dagar efter vaccinationen uppfyllts. Djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen. 

 1. Djuret är 12-16 veckor gammalt vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. En hundvalp skall behandlas mot echinococcos. Behandlingen skall ges 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln och veterinären antecknar läkemedlet i djurets pass. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar. Av hundarvalpar krävs inte bandmasksmedicinering, om djuret införs direkt från Malta, Förenade Konungariket eller Irland.
 4. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns här och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.
 5. Djuret åtföljs av ett pass för sällskapsdjur.

Man bör beakta att dessa undantag angående rabiesvaccination inte gäller Schweiz, Island eller övriga tredjeland. Import av valpar och kattungar från bl.a. EES-, EFTA- och Schengen-länder.

Import av valpar och kattungar från Norge.

Livsmedelsverket rekommenderar att enbart vaccinerade över 16 veckor gamla unga djur förflyttas från ett land till ett annat. Rekommendationen gäller speciellt sådana länder där man konstaterat rabiesfall inom de två senaste åren. Inom EU har rabiesfall förekommit mest de senaste åren i Rumänien, Polen och Ungern. De europeiska ländernas rabiessituation kan granskas från WHOs webbsidor.

 • Om ett djur skickas till Finland utan en medföljande resenär eller om det är avsett att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare ska man också iaktta villkoren för införsel i kommersiellt syfte.
 • Om det är meningen att man ska resa med hundvalpen, kattungen eller illervalpen vidare till ett annat EU-land efter införseln till Finland, måste medlemslands krav säkras.  
Sidan har senast uppdaterats 28.8.2020