Malaysia

Från Finland till Malaysia har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, kvarnindustriprodukter och foder.

Ta del av kraven på export till Malaysia med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Mjölkprodukter

Export av mjölkprodukter från Finland till Malaysia är möjlig endast från anläggningar som Malaysia godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Finland och Malaysia har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Djur, embryon och könsceller

Avelssvin

Då ditt företag exporterar avelssvin till Malaysia måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Malaysia överenskommit om finner du villkoren för export av sådana djur. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020