Malaysia

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Malaysia. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Malaysia har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, kvarnindustriprodukter och foder.

Ta del av kraven på export till Malaysia med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Export av mjölkprodukter från Finland till Malaysia är möjlig endast från anläggningar som Malaysia godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Finland och Malaysia har inte någon officiellt överenskommen djurhälsointygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Djur, embryon och könsceller

Avelssvin

Då ditt företag exporterar avelssvin till Malaysia måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Malaysia överenskommit om finner du villkoren för export av sådana djur. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Trävaror

Certifikat för växternas sundhet (Phytosanitary Certificate) krävs vanligtvis för trävararor som exporteras till länder utanför EU. Certifikat utfärdas av Livsmedelsverket för trävaror som har inspekterats. Läs mer om export av trävaror (på finska).

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021