Norge

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Norge. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Norge har på senare år exporterats bl.a. fodermedel och -blandningar, alkohol- och läskedrycker samt bageriprodukter.

Ta del av kraven på export till Norge med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

EU och Norge har slutit ett avtal om handeln med jordbruksprodukter. Export till Norge betraktas till stor del som handel på den inre marknaden och vid den norska gränsen utförs inte någon veterinär gränskontroll för produkter av animaliskt ursprung.

Säkerställ ändå alltid före export om det i mottagarlandet finns lagstiftning som gäller din produkt.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021