Ukraina

Från Finland till Ukraina har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, kvarnindustriprodukter, frysta fiskprodukter, spannmålsprodukter och kaffe.

Ta del av kraven på export till Ukraina med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Undantag i trafikförbindelser med anledning av coronavirus

Utrikesministeriet har den 30.3.2020 meddelat att för gränsövergång till Ukraina krävs ett särskilt tillstånd och att vissa gränsövergångställen till Ukraina nu är stängda.

Livsmedel

Fiskeriprodukter

När ditt företag exporterar fiskeriprodukter till Ukraina måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Intyget utfärdas av den myndighet som kontrollerar ditt företag. Mallen för certifikatet, som fortfarande finns tillgängligt 2020, kan hittas på den ukrainska myndighetens webbplats. Mer information:  eurooppa@ruokavirasto.fi

Fjäderfäkött

Då ditt företag exporterar kött från fjäderfä till Ukraina, ska partiet åtföljas av ett TRACES-intyg. För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

Gelatin och kollagen

För export av gelatin och kollagen till Ukraina behöver du ett TRACES-intyg. För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. TRACES-intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

Utöver intyget som fylls i inom systemet TRACES ska produkter som levereras till Ukraina åtföljas av en utskriven papperskopia av intyget på minst två språk. Obligatoriska språk är ukrainska och ett av EU:s officiella språk. Ukraina förutsätter att den ukrainska språkversionen är undertecknad och stämplad av en officiell veterinär. Vi rekommenderar att intyget också skrivs ut på engelska så att man i eventuella transitoland förstår vad som står i intyget.

Köttprodukter

Om du är intresserad av att exportera köttprodukter till Ukraina, kontakta: eurooppa@ruokavirasto.fi

Mjölk och mjölkprodukter

Då ditt företag exporterar värmebehandlad mjölk och mjölkprodukter till Ukraina, ska partiet åtföljas av ett TRACES-intyg. För att få ett intyg ska du kontakta den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg. Exportpartiet ska åtföljas av en papperskopia av det undertecknade veterinärintyget.

Nöt- och svinkött

Om du är intresserad av att exportera nöt- eller svinkött till Ukraina, kontakta: eurooppa@ruokavirasto.fi

Vegetabiliska livsmedel

Då ditt företag exporterar bearbetade produkter av vegetabiliskt ursprung till Ukraina måste partiet åtföljas av ett exportintyg. I intyget som Finland och Ukraina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären eller hälsovårdsinspektören som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Mer information: eurooppa@ruokavirasto.fi

Äggprodukter

Då ditt företag exporterar äggprodukter till Ukraina måste partiet åtföljas av ett TRACES-intyg. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

Djur, embryon och könsceller

Avelssvin

Då ditt företag exporterar avelssvin till Ukraina måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Ukraina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana djur. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Foder

Foder av vegetabiliskt ursprung

När ditt företag exporterar växtbaserade foder och fodertillsatser till Ukraina behöver du ett elektroniskt utfyllt veterinärintyg för partiet. Intyget utfärdas av Livsmedelsverkets foderavdelning, som övervakar dina aktiviteter.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2020