Traces vid import av växter och virke

Vad är Traces?

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. Traces har utvecklats för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat levande djur och växer, animaliska och ekologiska produkter samt växtprodukter både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen.

Mer information om Traces-systemet hittar du under följande länkar:

I Finland tas Traces stegvis i bruk vid import av växter och växtprodukter

I importen av växter, växtprodukter och virke tas Traces-systemet stegvis i bruk. För närvarande införs största delen av importpartierna av växter för plantering i Traces-systemet, likaså en del av de virkespartier som importeras från Ryssland och andra länder än Ryssland. Målet är att största delen av importpartierna ska överföras till Traces under hösten 2019.

Till följd av den nya växtskyddsförordningen (EU/2016/2031) är det förpliktande att använda systemet från 14.12.2019. Det är skäl för importörerna att beakta att efter nyssnämnda datum måste varje importparti som kräver sundhetscertifikat införas i Traces-systemet. Krav på sundhetscertifikat (pdf).

Hur ibruktagningen av Traces-systemet påverkar importprocessen

Den största förändringen i importprocessen av växter, växtprodukter och virke är att importören eller en speditör som representerar importören ska fylla i en växtskyddsimportanmälan, alltså en CHED-PP, (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material) i Traces-systemet. Hur man fyller i CHED-PP kan man studera närmare på kommissionens webbplats:
Create a new CHED-PP in a few steps...

Ibruktagningen av ett nytt system medför alltid oförutsedda situationer. Vid Livsmedelsverkets enhet för växthälsa försöker vi beakta olika importörers egenskaper då vi planerar ibruktagningen. Vi ber er dock observera att användningen av systemet till en början kan öka den tid som går åt till importprocessen och därmed kostnaderna. Beakta det här i er verksamhet. Vi kontaktar de största importörerna och speditörerna under år 2019 och försöker tillsammans med företagen göra importprocesserna smidiga. Livsmedelsverket rekommenderar att om importörens importvolym är stor ska företaget ta Traces i bruk redan innan det datum då det blir obligatoriskt.

Hur kan jag bli Traces-användare inom växtskyddet?

På Livsmedelsverkets webbplats finns anvisningar om hur man ansöker om personlig användaridentitet i Traces. Personlig användaridentitet ansöks alltid för ett visst företag som bedriver import eller spedition. Den första personen i företaget som ansöker om Traces-id blir automatiskt företagets Traces-huvudanvändare. Därefter ska företagen själva sköta administreringen av användaridentiteterna i Traces.

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa har skapat import- och speditionsföretagen färdigt i Traces. Om ert företag ändå inte hittas i systemet, meddela ert företags uppgifter (företagets namn, FO-nummer, kontaktuppgifter) till adressen kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi. Efter anmälan sänder Livsmedelsverket en bekräftelse då det går att ansöka om personlig användaridentitet.

Observera att innan import inleds ska företaget se till att det hör till växtskyddsregistret och EORI-registret. Anvisningar om hur man registrerar sig i EORI finns på Tullens webbplats. EORI-registrering är en förutsättning för anmälningar om tullklarering.

Kurser

Kurser om Traces ordnas för speditörer och importörer i Villmanstrand 10.10 och i Helsingfors 1.11.2019.

Kursmaterial (pdf)

Rådgivning och anvisningar  

Vi ber er vänligen rikta frågor och respons om Traces-systemet till följande adress: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2019