Växter och växtprodukter

Obs!

Ibruktagningen av Traces-systemet är i pilotfasen när det gäller växthälsa. Därför uppdateras de här sidornas innehåll då uppgifterna preciseras.

Vad är Traces?

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES har utvecklats för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat levande djur och växer samt animaliska, ekologiska och växtprodukter både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen.

Mer information om Traces-systemet hittar du under följande länkar:

I Finland tas Traces stegvis i bruk vid import av växter och växtprodukter

I importen av växter och växtprodukter tas Traces-systemet stegvis i bruk. För närvarande införs största delen av importpartierna av växter för plantering i Traces-systmet, likaså en del av det virke som importeras från Ryssland. I maj 2019 pilottestas registrering av barrvirke, som importeras från Ryssland och hör till sänkt kontroll, i Traces-systemet.

Till följd av den nya växtskyddsförordningen (EU/2016/2031) är det förpliktande att använda systemet från 15.12.2019. Det är skäl för importörerna att beakta att efter nyssnämnda datum måste varje importparti som kräver sundhetscertifikat införas i Traces-systemet.

Här finns en förteckning över aktörer som måste registrera sig i växtskyddsregistret.

Hur ibruktagningen av Traces-systemet påverkar importprocessen

Den största förändringen i importprocessen av växter och växtprodukter är att importören ska fylla i en importanmälan om växthälsa, alltså en CHED-PP, i Traces-systemet. Hur man fyller i CHED-PP kan man studera närmare på kommissionens webbplats.

Ibruktagningen av ett nytt system medför alltid oförutsedda situationer. Vid Livsmedelsverkets enhet för växthälsa försöker vi beakta olika importörers egenskaper då vi planerar ibruktagningen. Vi ber er dock observera att användningen av systemet till en början kan öka den tid som går åt till importprocessen och därmed kostnaderna. Beakta det här i er verksamhet. Vi kontaktar de största importörerna och speditörerna under år 2019 och försöker tillsammans med företagen göra importprocesserna smidiga.

Hur kan jag bli Traces-användare inom växthälsan?

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa skapar ditt företags uppgifter i Traces-systemet. Meddela ditt företags uppgifter till adressen kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi

Uppgifter som behövs:

 • Företagets namn så som det är anmält till företags- och organisationsdatasystemet YTJ
 • Företagets FO-nummer
 • Företagets adress
 • Företagets telefonnummer
 • Är företaget eller ett av företaget anlitat speditionsföretag administratör i Traces
 • En representant för ett speditionsföretag kan också vara importörens administratör i Traces. Om speditören är administratör behövs importörens auktorisering. För detta finns en färdig auktoriseringsblankett här:
  Auktoriseringsblankett (docx)
  Auktoriseringsblankett (pdf)

Efter anmälningen får företaget anvisningar av Livsmedelsverket hur man ansöker om användarkoder till Traces-systemet.

För närvarande beviljas koder endast för de företag som är med i pilottestningen. Anvisningar om hur man ansöker om koder kommer senare att läggas upp på den här sidan. Observera att innan import inleds ska företaget se till att det hör till växtskyddsregistret och Tullens EORI-register. Anvisningar om hur man registrerar sig i EORI finns på Tullens webbplats. EORI-registrering är en förutsättning för anmälningar om tullklarering.

Frågor? 

 • Vi ber er vänligen rikta frågor och respons om Traces-systemet till följande adress: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi