Livsmedelsbranschen

Dessa sidor ordnas om. Sidor finns på Livsmedel> Livsmedelsbranschen

  • Om en bekant sida inte hittas, använd sökfunktionen på plats.Vissa sidor kommer att inaktiveras helt och då kommer den gamla bekanta sidan inte att hittas alls. Försök sedan med olika nyckelord.

Det är livsmedelsföretagarens uppgift att förvissa sig om att

  • livsmedlen är säkra
  • livsmedlens kvalitet och sammansättning följer lagstiftningen
  • uppgifterna om livsmedlen är sanningsenliga, tillräckliga och inte vilseleder konsumenten

Här hittar du anvisningar för en professionell verksamhet i livsmedelsbranschen. De här anvisningarna rör inte matlagning för eget bruk.

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Nyheter om livsmedelsbranschen

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2022