Livsmedelsbranschen

Det är livsmedelsföretagarens uppgift att förvissa sig om att

  • livsmedlen är säkra
  • livsmedlens kvalitet och sammansättning följer lagstiftningen
  • uppgifterna om livsmedlen är sanningsenliga, tillräckliga och inte vilseleder konsumenten

Här hittar du anvisningar för en professionell verksamhet i livsmedelsbranschen. De här anvisningarna rör inte matlagning för eget bruk.

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Nyheter om livsmedelsbranschen

Sidan har senast uppdaterats 15.7.2021