Inledande av café eller restaurangverksamhet

Vill du grunda ett café, en restaurang eller en lunchrestaurang? På den här sidan får du handledning i att inleda restaurangverksamhet.

Lär dig om frågor som anknyter till grundandet av en restaurang med hjälp av en webbkurs

Ravintolatoiminnan aloittaminen, kuva kurssista

Du får anvisningar för grundande av en restaurang i vår skriftliga guide

Guiden har samma innehåll som webbkursen och är indelat i flera delar. När du planerar att grunda en restaurang, ta först del i avsnitten om Grundande och Lokaler. Du kan utforska och skriva ut guiden antingen som en helhet eller en del i taget.

Guiden i sin helhet

Delar av guiden:

Här kan du skriva ut en checklista för att grunda en restaurant eller ett café (pdf)

Tilläggsuppgifter och ordförklaringar

Länkar till tilläggsuppgifter som nämnts i webbkursen och i guiden hittar du här. Observera att alla tilläggsuppgifter som nämnts på webbkursen tyvärr inte finns tillgängliga på alla språk.

Ordförklaringar som understreckats i webbkursen och i guiden hittar du här.

Alkoholservering och tobaksförsäljning

För att servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Du kan ansöka om tillståndet hos Regionförvaltningsverket. Mer information om serveringstillståndet och ansökan får du här.

För detaljhandel med tobak behöver du ett försäljningstillstånd. Tillståndet beviljas av kommunen. Mer information om ansökan om försäljningstillstånd får du på Valviras webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021