Förteckning över tillåtna insektarter under övergångstiden

I Finland under 1.1.2019-1.1.2020 kan följande insektsarter släppas ut på marknaden som livsmedel:

  • Acheta domesticus
  • Alphitobius diaperinus
  • Apis mellifera
  • Gryllodes sigillatus
  • Hermetia illucens
  • Locusta migratoria
  • Schistocerca gregaria
  • Tenebrio molitor
Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019