Insektallergi

Kan insektmat orsaka en allergisk reaktion?

Man kan vara allergisk mot insektmat. Matallergenerna är proteiner. Man kan bli allergisk mot insektproteiner på samma sätt som mot andra proteiner i maten. Användning av insektproteiner i maten kan leda till att man utvecklar en ny allergi, även om man tidigare inte alls varit allergisk.

Proteinerna i insekter är likartade med proteinerna i t.ex. skaldjur och blötdjur. Korsallergi är därför möjlig hos personer som är allergiska mot skaldjur, blötdjur och/eller dammkvalster. Därför kan en person som är allergisk mot t.ex. räkor få en allergisk reaktion av insektmat.

Fodren som används vid uppfödning av insekter kan innehålla allergener som människor allmänt regerar på, såsom spannmål, gluten, fiskmjöl, mjöl- och äggprodukter. Det är ännu oklart om fodret som ges till insekter ökar allergipotentialen. I mjölmaskens tarmkanal kvarstår till exempel foder som masken ätit. Det kan öka risken för en allergisk reaktion även hos sådana personer, som är allergiska mot de proteiner som förekommer i mjölmaskens kost.

Om inverkningen som processandet av insekterna och insektmaten har på förmågan att framkalla allergier finns ännu inte någon tillförlitlig information. Det man ändå vet är att värmebehandling inte helt eliminerar förmågan att framkalla allergier, även om en del av proteinerna inaktiveras. Å andra sidan kan värmebehandling eller annat processande också orsaka att förmågan att framkalla allergi ökar eller att allergenerna koncentreras.

Informationen vi nu har om allergipotentialen och allergirisken hos insekter som används som föda är mycket bristfällig. Insektmat kan ändå orsaka starka anafylaktiska reaktioner hos allergiska personer.

Hur vet man om ett livsmedel innehåller insekter?

I Finland tillåts endast användning av hela uppfödda insekter som livsmedel. Hela insekter kan krossas, malas eller torkas. Man får ändå inte ta bort delar av dem (såsom vingar, ben eller huvudet) eller avskilja eller extrahera ingredienser (såsom fett- eller proteinfraktioner).

I märkningarna på förpackningen ska alltid tydligt berättas vilka ingredienser ett livsmedel innehåller, även eventuella insekter. Livsmedelsverket rekommenderar att man i livsmedlets ingrediensförteckning utöver insektsartens finska namn också märker ut dess vetenskapliga namn.

Vetenskapliga namn på de insektsarter som för närvarande är tillåtna för användning som livsmedel i Finland:

  • Acheta domesticus (hussyrsa)
  • Alphitobius diaperinus (buffalomask)
  • Apis mellifera (honungsbi, drönarlarv)
  • Gryllodes sigillatus (tropisk hussyrsa)
  • Hermetia illucens
  • Locusta migratoria (europeisk vandringsgräshoppa)
  • Schistocerca gregaria
  • Tenebrio molitor (mjölbagge, mjölmask)

Livsmedel som innehåller insekter ska vara försedda med en bruksanvisning som inbegriper:

en varningsmärkning, som informerar konsumenten om att "Insekter kan orsaka allergiska reaktioner. Korsallergi är möjlig hos personer som är allergiska mot skaldjur, blötdjur och/eller dammkvalster." anvisningar om det hur hela insekter ska användas, såsom att "Insekter ska intas upphettade helt igenom."

Vid behov ska i märkningarna på förpackningen också ingå en märkning om allergenrester "kan innehålla små mängder xxxx". Denna märkning krävs till exempel i sådana situationer, då fodret som insekterna ätit har innehållit ämnen som orsakar vanliga allergier och intolerans och små mängder av dessa allergener kvarstår i tarmkanalen hos insekterna som används som livsmedel. Att insekterna kontaminerats med ingredienser som inte ingår i livsmedlets recept ska också märkas ut.

Sidan har senast uppdaterats 24.9.2019