Livsmedel av vegetabiliskt ursprung

Primärproduktion

Om ett nytt primärproduktionsställe och om verksamheten som bedrivs där ska lämnas en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Någon anmälan behöver ändå inte lämnas om plockning av vilda bär, växter och svampar. Om ändringar som sker i verksamheten, om avbrott i verksamheten för mer än 1 års tid och om nedläggning av verksamheten ska lämnas en anmälan senast då ändringarna träder i kraft.

Som primärproduktion betraktas också leverans av primärprodukter till nästa livsmedelslokal antingen för vidarebearbetning eller till detaljhandeln. Småskalig lågriskförsäljning av primärprodukter från producenten direkt till konsumenten betraktas också som primärproduktion. Utöver försäljningen som sker på gården utgör torgförsäljning av primärprodukter som producenten själv står för överlåtelse direkt till konsumenten. Om försäljning direkt till konsumenten lämnas en anmälan i samband med anmälan om primärproduktion.

Produktionsprocessen för produkter från växtriket, såsom bär och frukter, från åkern, trädgården eller växthuset till packeriet och detaljhandeln betraktas som primärproduktion, så också förpackandet på primärproduktionsgården. Så kallad fraktverksamhet, såsom iståndsättning och förpackning av produkter kan idkas i form av primärproduktionsverksamhet, om bara de iståndsatta produkterna kommer tillbaka till ursprungsgården.

Statsrådet förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten 1258/2011 reglerar hur mycket primärproduktion man kan idka i form av försäljning direkt till konsumenterna och leverera produkter från växtriket till den lokala detaljhandeln med lättade hygienkrav. Av småskalig produktion krävs inte analyser av vattnet som används för bevattning av ätliga växtdelar och inte heller någon beskrivning av egenkontrollen. Med lokal detaljhandel avses att primärprodukternas sträcka från producenten till konsumenten är kort, antingen försäljning direkt till konsumenten eller via ett detaljhandelsställe, såsom en butik, en restaurang eller ett café.

Lågriskverksamheternas mängdgränser:


Primärprodukt

 

Direkt till konsumenten/år

 

Till lokal detaljhandel/år

 

Groddar

 

5 000 kg

 

5 000 kg


Bladgrönsaker

 

50 000 kg

 

50 000 kg


Övriga från grönsaker erhållna produkter och svampar


100 000 kg


100 000 kg

En beskrivning av egenkontroller och vattenanalyser krävs alltid, om produkter ur växtriket levereras till ett packeri, en grossist eller som råvara till en livsmedelsfabrik och då mängdgränserna för lågriskverksamheter överskrids. I praktik kan beskrivningen av egenkontrollen ersättas med en utvärderad vägledning för god praxis inom branschen. Livsmedelsverket har utarbetat Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s Kvalitetsgårdsriktlinjer.

Livsmedelslokal

Om ett packeri ska lämnas en anmälan om livsmedelslokal om man köper produkter ur växtriket som andra producerat, förpackar dem och levererar dem till detaljhandeln. Om man idkar försäljning direkt till konsumenter i mängder som överskrider mängdgränserna för lågriskverksamheter, ska man lämna en anmälan om livsmedelslokal om försäljningen. Om man vidarebearbetar primärprodukter så, att deras karaktär förändras, såsom pressar saft ur bär, torkar örter, skalar, styckar eller river rotsaker, ska man lämna en anmälan om livsmedelslokal om tillverkningen och bearbetningen. Anmälan om livsmedelslokal ska lämnas till livsmedelstillsynen i den egna kommunen 4 veckor innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras.

Eftersom man inte behöver låta godkänna planen för egenkontroll hos den kommunala övervakaren, understryks företagarens eget ansvar för planen. Egenkontrollen bör vara tillräcklig i relation till verksamheten så, att man genom att omsätta egenkontrollen i praktiken kan hantera riskerna i verksamheten. Genom att tillämpa den utvärderade vägledningen för god praxis inom branschen kan man se till att egenkontrollen är tillräcklig i livsmedelslokalen.

Kraven i lagstiftningen på märkningarna på förpackningarna, företagarens ansvar och produkternas spårbarhet gäller såväl primärproduktionsverksamhet som livsmedelslokaler.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018