Livsmedel och läkemedel

Livsmedel och läkemedel – var går gränsen?

Eftersom läkemedelsförteckningen är villkorlig och livsmedelslagstiftningen inte förbjuder användning av sådana ämnen, som finns med i läkemedelsförteckningen, i livsmedel, kan som livsmedel säljas sådana produkter, som innehåller ämnen som finns upptagna i läkemedelsförteckningen. På marknaden kan således finnas produkter som innehåller samma ämnen, men på tillverkning och försäljning av produkterna ställs ändå olika krav beroende på om de släpps ut på marknaden enligt läkemedelslagstiftningen eller livsmedelslagstiftningen.

Trots det kan medicinska bruksändamål framföras endast för läkemedel. Försäljning av läkemedel förutsätter ett giltigt försäljningstillstånd. Försäljning av livsmedel kräver däremot inget försäljningstillstånd och för livsmedel råder således ingen förhandskontroll. Kosttillskott omfattas av ett anmälningsförfarande, men deras sammansättning, förpackningspåskrifter, effekt eller säkerhet bedöms inte innan produkten kommer ut till försäljning. Näringsidkaren svarar i sin egenkontroll för att produkten använd i sådana mängder som anges i bruksanvisningen är lämpligt som livsmedel och ofarlig med tanke på människans hälsa.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har som uppgift att vid behov besluta om ett ämne eller en produkt skall klassificeras som läkemedel. Klassificeringsbeslutet tas skilt för varje enskild produkt och på beslutet inverkar såväl produktens sammansättning som bruksändamålet man gett produkten. Information om klassificeringen och Fimeas klassificeringsbeslut finns på Fimeas webbsidor.

Om en produkt klassificerats som läkemedel, får den inte saluhållas som livsmedel. För en produkt som klassificerats som läkemedel måste ansökas om försäljningstillstånd innan den kan släppas ut på marknaden. Näringsidkaren svarar för försäljningen av sin produkt och för valet av rätt försäljningskanal och också för att en produkt som klassificerats som läkemedel tas bort från hyllorna i butiker som säljer livsmedel. Tillsynsmyndigheterna han ingripa i lagstridig försäljning av en produkt.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018