Sylt, gelé och marmelad

Syftet med författningarna om sammansättningen hos och påskrifterna på förpackningen till frukt- och bärprodukter är att förhindra att konsumenten vilseleds. För sylt, gelé och marmelad har fastställts definitioner och gemensamma regler som gäller deras sammansättning, informationen om hur de framställts och påskrifterna på förpackningarna. Utöver de produktbundna författningarna skall vid framställning också de andra författningarna om livsmedel, förpackningspåskrifter och tillsatser följas.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018