Information om störningar i Vati-gränssnittet ges i fortsättningen via arbetsutrymmet Pikantti

I Livsmedelsverkets extranät Pikantti finns ett arbetsutrymme för laboratorier och deras systemleverantörer, "VATI-analysdataöverföringstjänst". I arbetsutrymmet finns bland annat teknisk dokumentation, anvisningar och kodlistor i samband med överföring av provuppgifter till Vati via tjänsten för överföring av analysuppgifter (Vati =centraliserat informationshanteringssystem för miljö- och hälsoskyddet). Information om störningar i analysdataöverföringstjänsten, såsom avbrott i service och uppdateringar, kommer i fortsättningen att ges i Pikanttis arbetsutrymmes Aktuellt-spalt. Också uppdateringar till kodlistan anges på aktuell rad.

Håll koll på arbetsutrymmet!

Du får uppdateringar om aktualitetsspaltens inlägg, såsom meddelanden om störningar, till din e-post genom att följa arbetsutrymmet på följande sätt:

Läs mer om arbetsutrymmet och ansökan om rätt att använda det

Läs mer om elektronisk överföring av data till Vati

Mer information

Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi, tfn 0295 204 931

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022