Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post

Livsmedelsverkets laboratorium tog i bruk säker e-post i början av året vid sändning av analysintyg utanför statens gemensamma nätverk. Syftet med ändringen är att förbättra sekretessen för kunderna. Ändringen påverkar inte analysintyg som skickas per brevpost.

Säker e-post öppnas från www-länken i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar inte att länken öppnas på mobilen, då det krypterade meddelandet kan endast öppnas på samma enhet där det öppnades för första gången.

Det faktiska meddelandet öppnas via länken och läses i en webbläsare. För att läsa meddelandet krävs ingen separat inloggning i tjänsten.

Spara meddelandet och bilagorna på din enhet på en gång efter du öppnar det krypterade e-postmeddelandet. Observera att meddelandet måste öppnas inom 30 dagar.

Det krypterade meddelandet blir låst genom kakor i den webbläsare med vilken det öppnas för första gången. Om du vill öppna meddelandet på nytt vid ett senare tillfälle med någon annan webbläsare eller terminal eller om flera personer ska kunna öppna meddelandet, till exempel via en gemensam e-postlåda, måste du låsa meddelandet med ett lösenord.

Meddelandet förvaras på servern för säker e-post i 30 dygn och raderas sedan automatiskt. Du måste själv ladda ned och spara meddelandet och bilagorna för att kunna använda dem senare.

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf, på finska)

Meddelandet på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information:

informatiker Maija Maronen, Livsmedelsverket, maija.maronen@ruokavirasto.fi
överdirektör Janne Nieminen, Livsmedelsverket, janne.nieminen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2021