EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

20. april 2023

Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de högst tillåtna halterna av perfluorerade alkylföreningar, dvs. PFAS-föreningar, i livsmedel. Gränsvärden har fastställts för kött från ägg, fiskeriprodukter och musslor samt för andra ätbara delar av nötkreatur, svin, fjäderfä, får och vilt. Gränsvärdena har tillämpats sedan den 1 januari 2023.

PFAS-föreningarna har undersökts endast i liten utsträckning i de finländska livsmedlen, med undantag för fisk. Livsmedelsverket ökar undersökningarna av PFAS-föreningar i tillsynsprogrammet för främmande ämnen i livsmedel 2023, eftersom förhöjda halter i viss mån observerats i livsmedel även i Finland.

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel.

Halterna av PFAS-föreningar i livsmedel börjar undersökas mer i Finland (Livsmedelsverkets nyhet 11.1.2023)
Vanliga frågor om PFAS-föreningar (på finska)
Mer information om PFAS-föreningar finns på THL:s webbplats (på finska)