M. bovis näsborrsslemprov (PCR-påvisning)

 • Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on).
 • Proverna tas av alla 1 vecka – max. 6 månader gamla kalvar från den ena näsborren, maximalt 20 prover per gård (ifall det finns över 20 stycke under ett halvt år gamla kalvar på gården tas proverna av de 20 yngsta som är äldre än en vecka).
 • Obs! För Nasevan M. bovis bekämpningsprogrammet skickas ett tankmjölkprov från mjölkboskapen till till exempel Valios laboratorium i Seinäjoki för analys.

Provtagningsredskap

Provet tas med en kort provtagningspinne med bomullstopp som medföljer transportmedierören. Proverna ska sändas i Amies transportmedierör (utan kol, klart transportmedium). Rören kan också användas för andra bakterieprover.

Lämpliga transportrör fås bland annat via följande leverantörer:

 • Labema Oy telefon09 274 6740 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13) 
 • Labnet telefon 020 741 3170 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13)
 • Mekalasi Oy telefon 09 341 72 800 (Copan Transsystem 408C, 31001)
 • Oriola telefon 010 429 557 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13)
 • Sarstedt telefon 09 374 1044 (Copan Transsystem 108C, 80.1361)

Provtagning

 1. Torka näsborrarna rena till exempel med hushållspapper.
 2. För in pinnen ventralt i den ena näshålan.
 3. Gnugga och snurra pinnen relativt kraftig mot slemhinnan så att celler följer med i provet. Gnugga inte så att pinnen blir blodig (blodet försämrar PCR-reaktionens känslighet).
 4. Lägg pinnen i transportröret och anteckna djurets identifikation på transportröret.

Undersökning

Metod: M. bovis direktpåvisning (PCR).

Insändning

Insänds till laboratoriet samma dag. Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må–on). Packa pinnarna i en papplåda med stoppning eller i en bubbelplastpåse och skicka dem till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio som Postens Till dörren-paket eller via Matkahuolto. Ägaren betalar expeditionskostnaderna.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Kuopio 

 • postadress: Livsmedelsverket Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 
 • bussfrakt: Livsmedelsverket Kuopio, Matkahuolto Kuopio
 • telefon på adresskortet 040 489 3384
Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019