M. bovis näsborrsslemprov (PCR-påvisning)

  • Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on).
  • Proverna tas av alla 1 vecka - max. 6 månader gamla kalvar från den ena näsborren, maximalt 20 prover per gård (ifall det finns över 20 stycke under ett halvt år gamla kalvar på gården tas proverna av de 20 yngsta som är äldre än en vecka).
  • Obs! För Nasevan M. bovis bekämpningsprogrammet skickas ett tankmjölkprov från mjölkboskapen till till exempel Valios laboratorium i Seinäjoki för analys.

Provtagningsredskap

Flockad pinne utan odlingsmedium eller provtagningspinne med bomullshuvud i Amies-odlingsmedium.

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Provtagning

  1. Torka näsborrarna rena till exempel med hushållspapper.
  2. För in pinnen ventralt i den ena näshålan.
  3. Gnugga och snurra pinnen relativt kraftig mot slemhinnan så att celler följer med i provet. Gnugga inte så att pinnen blir blodig (blodet försämrar PCR-reaktionens känslighet).
  4. Lägg pinnen i transportröret och anteckna djurets identifikation på transportröret.

Undersökning

Metod: M. bovis direktpåvisning (PCR).

Insändning

Insänds till laboratoriet samma dag. Packa pinnarna i en papplåda med stoppning eller i en bubbelplastpåse och skicka dem till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio.
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2020