Rabiesantikroppar

För tillfället undrsökas antikroppar mot rabies inte i Livsmedelsverket. Till exempel Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) www.sva.se i Sverige görs påvisande av antikroppar mot rabies.

 

Antikroppar mot rabies undersökas också i följande EU godkända laboratorier

Laboratorier

 

Japan godkända laboratorier

Ytterligare information om export till Japan

 

En bestämning av vaccin mot rabies krävs av djur som exporteras till vissa rabiesfria länder, vars importkrav förutsätter en antikroppsundersökning.

Godkänd mängd antikroppar mot rabies innebär minst 0,5 IE per milliliter. Ett djur kan exporteras ifall provresultatet är 0,5 eller > 0,5 ifall de övriga kraven för utförsel uppföljs. Om resultatet är < 0,5 betyder det att djuret inte har den mängd antikroppar som krävs för export.

 

Förfrågningar gällande antikroppsundersökningar: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2019