Spannmålslaboratoriets tjänster

Livsmedelsverkets spannmålslaboratorium undersöker kvalitet och säkerhet hos spannmål. Vi främjar användningen av inhemska spannmål och konkurrenskraften genom att såväl producera information om spannmål som laboratorie- och utbildningstjänster.

Analystjänster

Vi fastställer spannmåls användningskvalitet utifrån kundernas beställningar till exempel för spannmålsexport, spannmålshandelns efterkontroll och säkerställande av kvaliteten. Laboratorieverksamhetens behörighet och resultatens riktighet har påvisats med en utvärdering enligt internationella kriterier och en ackreditering som beviljats av ackrediteringstjänsten FINAS. Vårt laboratorium är också ett av den internationella handelsorganisationen inom spannmåls- och foderbranschen Gafta (The Grain & Feed Trade Association) godkänt testlaboratorium.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020).

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

NIT-Spannmålsnätverket

Livsmedelsverket är administratör och referenslaboratorium i NIT-Spannmålsnätverket, som förbättrar spannmålsanalysens tillförlitlighet. Spannmålsnätverket har en masterapparat mot vilken man jämför resultatnivån från tiotals bruksapparater. Masterapparatens resultatnivå jämförs med referensmetoderna årligen med prover från den nya skörden. De apparater som hör till Spannmålsnätverket standardiseras dvs. justeras för samma resultatnivå varje år.

Med NIT-apparaten kan man fastställa bland annat fukt-, protein-, stärkelse- och oljehalt samt hektolitervikt för fullkornsspannmål, olje- eller baljväxter. Utifrån analysresultaten kan spannmålspartierna enligt sin kvalitet styras för olika användningsändamål inom foder- och livsmedelsindustrin. I spannmålshandeln är det ofta NIT-apparatens resultat som avgör prissättningen och spannmålens mottagning eller om ett spannmålsparti förkastas, så en tillförlitlig definition av spannmålens kvalitetsfaktorer är till fördel för spannmålsproducenten.

Spannmålsnätverket har funnits sedan 2000 och till det kan man ansluta apparaterna Infratec från FOSS och Inframatic från Perten.

Remisser för nivåkontrollprover i Spannmålsnätverket.

Kvalitetsbedömning av vetesorter genom sortförsök

Spannmålslaboratoriet fastställer bakningskvaliteten på de vår- och höstvetesorter som hör till Finlands officiella sortförsök. Syftet med den officiella sortförsöksverksamheten är att utreda odlingsvärdet hos nya sorter i finländska förhållanden. Naturresursinstitutet ansvarar för anordnandet av de officiella sortförsöken i Finland.

Sortlista (på finska)

Referensprover och kontroller av utrustning

Spannmålslaboratoriet levererar referensprover för kontroll av snabbapparater och utför apparattest för företag i spannmålsbranschen.

Utbildning

Spannmålslaboratoriet ordnar skolningar om brukskvalitet och kvalitetsbestämning av spannmål.

Kontaktpersoner

  • enhetschef Elina Sieviläinen, telefon 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi
  • specialforskare Anne Mäittälä, telefon 040 740 1300, anne.maittala@ruokavirasto.fi
     

 

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2023