Detaljhandelsföretag som är befriade från ekologisk certifiering

Alla detaljhandelsföretag som säljer oförpackade ekologiska livsmedel anmäler sin ekologiska verksamhet till VATI-systemet. Enligt omsättningen för den ekologiska verksamheten ansluter sig en del av detaljhandelsföretagen också till Livsmedelsverkets certifieringssystem.

Läs mer om tillsyn över ekologiska produkter här

Detaljhandel vars omsättning av oförpackade ekologiska livsmedel underskrider 20 000 € per år befrias från certifiering (Lagen om ekologisk produktion 1330/2021, § 24).  Detaljhandel som är befriad från certifieringsskyldigheten lämnar endast anmälan i Miljö- och hälsoskyddets gemensamma VATI-system. Aktören ska se till att informationen i VATI-systemet är aktuell.

Om ändringar i verksamheten medför att ett detaljhandelsföretag inte längre har rätt till befrielse från certifieringen, ska det underrätta Livsmedelsverket om detta, så att Livsmedelsverket kan inleda en certifieringsprocess för aktören.

Förteckning över aktörer som är befriade från certifiering

Livsmedelsverket publicerar en förteckning över aktörer som är befriade från certifiering. Förteckningen publiceras i 2024 och uppdateras två gånger om året. Uppgifterna i förteckningen grundar sig på uppgifter från VATI-systemet.

Förteckning över de aktörer som har befriats från certifieringskravet (pdf)

Certifierade ekologiska aktörer

Information om certifierade aktörer hittar du i kommissionens Traces-system

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2024