Så här ansluter du dig till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Är du intresserad av att producera ekoprodukter? Vi berättar hur du ska gå till väga i vår ritade animation: Så här fick vår produkt ekomärke.

 1. Läs anvisningarna för ekologiska livsmedel och gemensamma villkor
 2. Gör upp en heltäckande ekoplan. Anvisningar finns här.
 3. Skicka ekoplanen, anmälningsblanketten och bilagan för livsmedel samt ett utdrag ur handelsregistret (högst 3 månader gammalt) till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi
 4. Din ansökan behandlas av tillsynen över ekologisk produktion – handläggningstiden är i vanliga fall ungefär en månad.
 5. Vid behov ber tillsynen över ekologisk produktion dig att komplettera din ansökan och/eller din ekoplan.
 6. En kontrollör av ekologisk produktion kontaktar dig för att komma överens om en tid för den första kontrollen av ekologisk produktion.
 7. Under den första kontrollen går ni igenom ekoplanen och företagets ekologiska verksamhet.
 8. Om det finns brister i din ekoplan ska du korrigera/komplettera ekoplanen inom två veckor och skicka den till kirjaamo@ruokavirasto.fi
 9. Tillsynen över ekologisk produktion går igenom kontrollrapporten och skickar ett meddelande om godkännande och ett ekocertifikat per e-post.
 10. Aktören får börja marknadsföra och sälja sina ekologiska produkter efter att hen fått ekocertifikatet.
 11. Tillsynen över ekologisk produktion är avgiftsbelagd. Avgiften består av följande delar:
  • aktörens registreringsavgift
  • grundavgift för kontrollsystemet
  • pris per timme för kontrollen av ekologisk produktion
 12. Kontrollen görs i fortsättningen varje år.

 

Mer information om ansökningen till kontrollsystemet för ekologisk produktion fås av luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2024