Ekoplan

Varje aktör bör göra upp en ekoplan före inledandet av sin verksamhet och anslutningen till övervakningssystemet. Aktören beskriver i ekoplanen sin kommande verksamhet och hur efterlevandet av ekoreglementet kommer att förverkligas i olika skeden av produktionen.

Ekoplanen skall ge besked om bl.a.

  • produktionsplatser och verksamhet
  • åtgärder som säkerställer att regelverket följs
  • försiktighetsåtgärder som minskar risken för att ekologiskt producerade produkter blandas med andra produkter.

Ekoplanens innehåll beskrivs närmare i anvisningarna för olika produktionsinriktningar.

Ekoplanen skall uppdateras med behövliga ändringar och förändringar så snart verksamheten ändras, exempelvis en ny produkt tas in i sortimentet, sammansättningen av en produkt ändras eller en produkt avlägsnas ur sortimentet.

Den årliga kontrollen är till för att kunna undersöka hur relevant ekoplanen är och hur väl denna har efterlevts.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019