Funkar mirakelkurer? Lär dig läsa påståendena

Efter festsäsongen är det populärt med bantning och motion. Man vill gärna se snabba resultat och därför vill man också påskynda viktminskningen. Reklamen lovar snabb viktminskning. Ska man tro på det?

Myndigheterna har inte alltid möjligheter att befatta sig med alla preparat på marknaden eller blanda sig i marknadsföringen av bantningspreparat. Ibland händer det att tillverkaren till en produkt gömmer sig bakom en postboxadress eller att företaget i fråga ligger utanför Europa.

Man har skäl att förhålla sig kritiskt då effekten som lovas i reklam för en produkt eller i påskrifterna på förpackningen till en produkt verkar alltför bra för att vara sann. Sådana löften förekommer ofta vid marknadsföring av bantningspreparat. Man lovar snabba resultat i form av en snabb eller stor viktminskning utan ändringar i levnadssättet.

Exempel: ”du går minst 3 kilo ner i vikt under de första 72 timmarna” eller ”du går ner i vikt, fastän du äter och motionerar som tidigare också”. Viktförändringar påverkas framförallt av levnadssätten, såsom mat- och motionsvanorna. Därför kan en enskild produkt inte ensam påverka hur snabbt eller hur mycket man går ner i vikt. Påståenden som hänvisar till det är humbug och förbjudna i lagstiftningen.

Det lönar sig för konsumenten att be om exakt information om produktens sammansättning i samband med köpet, även då man beställer produkter på postorder eller över internet.

Då man beställer produkter över internet lönar det sig att säkerställa att företaget i fråga verkligen existerar och till exempel öppet uppger sina riktiga kontaktuppgifter. Om en konsument upplever sig ha blivit lurad eller uppdagar marknadsföring som måste betraktas som humbug, kan han eller hon informera livsmedelstillsynsmyndigheten eller konsumentrådgivaren i hemkommunen om saken.

Hur skulle det vara att helt enkelt äta vanlig mat och öka motionen?

I stället för mirakelkurer är det förnuftigaste sättet att gå ned i vikt att äta mångsidigt och öka motionen så att intaget av energi är mindre än förbrukningen. I praktiken krävs såväl mindre mat som mer motion. Bra tips på lämpliga val av mat och dryck.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022