Obligatoriska märkningar på förpackningarna

Merparten av livsmedlen säljs förpackade. Förpackningarna ska vara försedda med tydliga märkningar så att konsumenten kan göra medvetna val vid inköpstidpunkten.

De obligatoriska märkningarna på förpackningar med färdigförpackade livsmedel som säljs eller överlåts på annat sätt i en tvåspråkig kommun ska vara på åtminstone finska och svenska; på livsmedel som säljs enbart i en enspråkig kommun räcker det att informationen är på det språk som talas i kommunen i fråga. Om oförpackade livsmedel ska informationen tillhandahållas på finska och/eller svenska.

Livsmedlets förpackning eller etikett ska vara försedd med minst följande information:

 • Livsmedlets beteckning
 • Ingrediensförteckningen
 • Ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans framhävda (i ingrediensförteckningen)
 • Vissa ingrediensers eller ingredienskategoriers mängder vid behov
 • Nettokvantiteten (vikten eller volymen)
 • Minsta hållbarhetstiden (bäst före-datumet) eller sista förbrukningstidpunkten jämte nedfrysningsdatumet (som gäller enkom fryst kött, frysta råa köttberedningar och frysta obearbetade fiskeriprodukter)  
 • Den ansvariga livsmedelsföretagarens namn, firmanamn eller hjälpfirmanamn och adress
 • Ursprungslandet eller härkomstplatsen vid behov
 • Förvaringsanvisning vid behov
 • Bruksanvisning vid behov (inklusive en varningsmärkning)
 • Dryckers faktiska alkoholhalt i volymprocent, om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent
 • Näringsdeklarationen.

Märkningar som särskild lagstiftning förutsätter

 • Livsmedelspartiets identifikation
 • Märkningen kraftigt saltat, vid behov
 • Identifikationsmärket (livsmedel av animaliskt ursprung framställda i en anläggning)
 • Eventuella andra märkningar som särskild lagstiftning förutsätter.

Information som ska tillhandahållas om oförpackade livsmedel

Den obligatoriska informationen ska tillhandahållas skriftligen på det ställe där livsmedlet överlåts i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat motsvarande sätt i närheten av det oförpackade livsmedlet. Informationen kan också tillhandahållas muntligt under förutsättning att man på livsmedlets överlåtelseplats, i närheten av det oförpackade livsmedlet, i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat motsvarande sätt anger att informationen på begäran finns tillgänglig hos personalen eller att informationen utan extra kostnader finns tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format innan inköpsbeslutet fattas.

Information som ska tillhandahållas om oförpackade livsmedel på en detaljhandelsplats:

 • livsmedlets beteckning
 • ingrediensförteckningen
 • ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans, (förordning EU nr 1169/2011, bilaga II)
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen vid behov (till exempel om det föreskrivits att detta obligatoriskt ska anges eller om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.

På en detaljhandelsplats ska också anges: om ostar, korvar och andra köttprodukter som saluhålls som charkvara mängden fett och salt, om matbröd mängden salt. Märkningen kraftigt saltat vid behov.

Information som ska tillhandahållas om oförpackade livsmedel på en serveringsplats:

 • livsmedlets beteckning (skriftligen) 
 • ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans (skriftligen eller om muntligen på vissa villkor, se information som ska tillhandahållas på en detaljhandelsplats)
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen (skriftligen) för färskt, kylt eller fryst nötkött, svinkött, får- och getkött jämte fjäderfäkött som använts som ingrediens i en rätt.

Information som ska tillhandahållas vid distansförsäljning

Livsmedel kan också säljas på distans, såsom över internet. Då kan konsumenten inte ta produkten i sin hand och studera märkningarna på förpackningen till den. Om förpackade livsmedel som saluhålls på distans ska innan köpet sker tillhandahållas all motsvarande information som för sådana som saluhålls i en sedvanlig butik med undantag för informationen som förändras, såsom minsta hållbarhetstiden och sista förbrukningstidpunkten, frysningsdatumet och partinumret.

 

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2022