Information som ska tillhandahållas om livsmedel

Med information som ska tillhandahållas om livsmedel avses information om ett livsmedel som görs tillgänglig för konsumenten på en etikett eller i något annat åtföljande material eller med någon annan metod, inklusive moderna tekniska verktyg eller muntlig kommunikation. Om livsmedel tillhandahålls information också via marknadsföring och reklam.

Här hittar du information om

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2022