Användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för barn under skolåldern

Livsmedelsverket (tidigare Livsmedelssäkerhetsverket), Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation har kommit 13.12.2013 med följande rekommendation om användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för barn under skolåldern. Orsaken till rekommendationen är nitritet som används som konserveringsmedel i korvar, knackkorvar och charkvaror. Rekommendationen beaktar också bakgrundsexponeringen för nitrit via hushållsvattnet och det hårda fettet och saltet i korvar, knackkorvar och charkvaror.

De nya rekommendationerna bygger på en ny riskvärdering från Livsmedelsverket av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit och på social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004.

Spädbarn (barn under 1 år)

 • Korvar/knackkorvar och charkvaror skall undvikas i kosten.

Barn under skolåldern

Om korvar/knackkorvar och charkvaror ingår i kosten, får deras sammanlagda mängd vara högst 150 g per vecka.

I praktiken innebär det till exempel

 • 1 korvmåltid per vecka och 1 skiva charkvara per dag eller
 • 2 korvmåltider per vecka, inga charkvaror eller
 • 2 skivor charkvara per dag

Hos små barn i lekåldern (1-2-åringar) borde mängden vara mindre, högst

 • 1 korvmåltid per vecka och då och då som charkvara

Med korv avses matkorvar, såsom knack-, grill- och länkkorv jämte råkorvar, såsom siskonkorv. Med charkvara avses påläggskorvar, såsom medvurst, balkan- och lördagskorvar och kallskuret, såsom kallskuren skinka, broilerkyckling eller kalkon. Skinkfrestelse motsvarar en korvmåltid.

Exempel på 150 g korvar, knackkorvar och/eller charkvaror

 • 1,5 portionskorvar ( á 100 g)
 • 5 knackkorvar ( á 30 g)
 • 15 skivor charkvara ( á 10 g)
 • 0,5 korvar och 10 skivor charkvara
 • 3 knackkorvar och 6 skivor charkvara
 • en tredjedels länkkorv ( á 500 g)
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2021