Utvidgande av verksamhet på lantgården

Odlar du spannmål för livsmedelsbruk? Eller sallatväxter, örter eller andra grönsaker? Odlar du bär eller frukt?

Vill du vidareförädla och servera produkter från växtriket som du själv producerat? Eller vill du sälja din lantgårds produkter direkt från gården? På denna sida får du handledning i att inleda verksamheten.

Lär dig om frågor som anknyter till utvidgandet av din lantgårds verksamhet med hjälp av en webbkurs

webbkurssen om försäljning av livsmedel och en småskalig vidareförälding av produkter från växtriket på gården

Du får anvisningar för utvidgande av din lantgårds verksamhet till direktförsäljning av livsmedel eller vidareförädling av produkter från växtriket även i vår skriftliga guide.

Guiden har samma innehåll som webbkursen och är indelat i flera delar. Du kan utforska och skriva ut guiden antingen som en helhet eller en del i taget.

Guiden i sin helhet (pdf)

Delar av guiden:

Tilläggsuppgifter och ordförklaringar

Länkar till tilläggsuppgifter som nämnts i webbkursen och i guiden hittar du här. Observera att alla tilläggsuppgifter som nämnts på webbkursen tyvärr inte finns tillgängliga på alla språk.

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2022