Under beredning varande ansvisningar om bedömningen inom kontaktmaterialtillsynen

Instruktioner och besiktningsblanketter har upprättats för kontroll av kontaktmaterialverksamhet. Både instruktioner och blanketter finns på Ruokavirastos hemsida. Instruktionerna och besiktningsformulären är avsedda som vägledning för som ivsmedelstillsyn och kontaktmaterialoperatörer.

I den besiktningsblankett som upprättats för inspektion av kontaktmaterialverksamhet finns sju olika punkter som ska utvärderas: 

  1. Uppgifterna om kvalitetsledningssystemet
  2. Hanteringen av produkternas sammansättning
  3. Undersökningarna
  4. Intygen som påvisar produkternas överensstämmelse med kraven
  5. Märkningarna som produkterna ska förses med
  6. Spårbarheten
  7. Behandlingsmetoderna/processerna

I bedömningen följs en bedömningsskala A-D på följande sätt:

A = överensstämmer med kraven

B = små brister, som ändå inte försvagar livsmedelssäkerheten

C = missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten

D = missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2022