Tillåtna konventionella ingredienser i ekolivsmedel

Vid beredning av ekologiska livsmedel är endast de icke-ekologiska ingredienser som nämns i bilaga IX till kommissionens förordning (EU) 2008/889  tillåtna. Bilagan tillämpas till 31.12.2023.

I del B i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 förtecknas de konventionella ingredienser som får användas för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel. Förteckningen tillämpas på ekolivsmedel från och med 1.1.2024.

Observera att förteckningen över konventionella ingredienser av jordbruksursprung har blivit betydligt kortare.

Följande produkter återstår med de begränsningar som anges i förordningen:

  • Aramealger (Eisenia bicyclis), ej bearbetade samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa alger
  • Hijikialger (Hizikia fusiforme), ej bearbetade samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa alger
  • Bark från Pau d’arco-trädet Handroanthus impetiginosus (”lapacho”)
  • Fjälster
  • Gelatin
  • Mjölkmineraler i pulver- eller vätskeform
  • Viltlevande fiskar och vilda vattenlevande djur, ej bearbetade samt produkter som härrör från dessa efter bearbetning

Om du har framställt produkterna före 31.12.2023 och de innehåller konventionella råvaror enligt bilaga IX till förordning 889/2008 och du fortfarande har produkter i ditt lager, får du marknadsföra och sälja dem från ditt lager som ekologiska från och med 1.1.2024. Från och med 1.1.2024 får du dock inte längre framställa nya ekologiska produkter som innehåller konventionella råvaror enligt bilaga IX till förordning 889/2008. Från och med 1.1.2024 ska förteckningen i del B i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 följas. 

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2023