Inom spetsprojektet för livsmedelsbranschen har redan getts råd till hundratals företag

5. april 2019

Livsmedelssäkerhetsverket (numera Livsmedelsverket) har skolat och väglett hundratals företag inom regeringens spetsprojekt åren 2016 - 2018. Projektet konstaterades angeläget i en extern utvärdering av ändamålsenligheten. Rådgivnings- och skolningsverksamheten utvecklas och förankras som en del av Livsmedelsverkets grundläggande verksamhet ännu året 2019 ut.

I projektet som gäller rådgivning till små och medelstora företag i livsmedelsbranschen och förbättring av dessas exportkompetens har gjorts en hel del arbete för att livsmedelsföretagarna lättare och snabbare ska få den information de behöver. Då företagarnas kompetens stärks, förbättras också deras beredskap till exempel för export av livsmedel.

”Vårt verksamhetskoncept är tydligt: vi skapar material som är lätt att utnyttja för företag och tillsynsmyndigheter. Vi skolar såväl öga mot öga som på webben. Vi ger detaljerad exportrådgivning”, säger Saara Lönnroth om Livsmedelsverkets exportprojekt för små och medelstora företag.

Allt i ordning i hemlandet

För små och medelstora företag har utarbetats handböcker och webbskolningspaket om hur man startar en restaurang eller en köttanläggning, om försäljning av livsmedel och en småskalig vidareförädling av produkter från växtriket på gården och om märkningar på förpackningarna.

Skolningsmaterialet har översatts till flera olika språk, såsom turkiska och kinesiska. Företag, tillsynspersoner och studerande har också skolats under tiotals tillställningar på olika håll i Finland.

”I år utarbetar vi ny vägledning om hur ett distansförsäljningsföretag bildas och om framställning av ekologiska livsmedel”, berättar Kaisa Kukkonen om projektet som gäller rådgivning till små och medelstora företag

Vägledning i livsmedelsexport

Det är viktigt att den som exporterar livsmedel känner till kraven som myndigheterna i olika länder ställer. I partitionen Kontti på Livsmedelsverkets webbplats finner du landspecifik och produktspecifik information om export. Över fyrahundra företag och tillsynspersoner har redan erbjudits rådgivning om myndighetskraven vid export och vägledning i frågor som hänför sig till export.

”I februari publicerades en särskilt till tillsynspersoner riktad webbkurs om spelreglerna vid export. En motsvarande webbkurs riktad till företag publiceras under vårens lopp. Vi arrangerade en exportträningsdag för livsmedelsbranschen tillsammans med programmet Food from Finland i början av april. Den årliga exportträningsdagen har redan blivit en tradition”, säger Lönnroth.

För rådgivningsarbetet har funnits behov

Frisky & Anjoy Oy utredde projektets ändamålsenlighet hösten 2018. Projektet ansågs angeläget och man rekommenderade att det fortsätts i Livsmedelsverket som inledde sin verksamhet i början av år 2019.

Projektet som gäller rådgivning till små och medelstora företag i livsmedelsbranschen och förbättring av dessas exportkompetens var ett av den av Sipilä ledda regeringens spetsprojekt Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större. Projektet genomfördes i Evira åren 2016 - 2018 med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer
Projektets slutrapport 2016–2018 (pdf,  på finska)
Rapport över utvärderingen av ändamålsenligheten (Frisky & Anjoy) (pdf, på finska)
Vägledning och rådgivning till små och medelstora företag
Exportinformation till företag

Spelregler för export - utbildningsmaterial för inspektörer

Följ i Twitter: @Oivaruoka och @Export_team

Beställ Matkedjans nyhetsbrev. Nyhetsbrevet sammanför nyheter om livsmedelssäkerheten, exporten och andra teman inom matkedjan.

Mer information
överinspektör Kaisa Kukkonen, tfn 050 329 3840 (rådgivning)
överinspektör Saara Lönnroth, tfn 050 328 7166 (export)