Bovin papulös stomatit

Bovin papulös stomatit (BPS, Bovine papular stomatitis) är en infektion på munslemhinnan som orsakas av parapoxvirus. Sjukdomen är en zoonos, vilket innebär att den kan spridas till människan om ett sjukt djur undersöks utan skyddshandskar.

Symptom

Inkubationstiden för sjukdomen är 2-5 dagar. Nötkreatur i alla åldrar kan insjukna, men sjukdomen förekommer oftast hos kalvar och unga djur. Sjukdomen orsakar röda blemmor och blåsor på munslemhinnan och mulen, och till följd kan djuret tillfälligt förlora aptiten. Sjukdomen är i allmänhet lindrig och läks av sig själv på cirka 4-6 veckor.

Människan kan smittas av viruset från djur som uppvisar symptom, i allmänhet via rispor på händerna. På det smittade området bildas en upphöjd, röd och smärtsam hudskada som bildar ärr och läks långsamt.

Diagnostisering

Hos nötkreatur förekommer också andra smittsamma sjukdomar som ger liknande symptom. Av dessa är blåtunga (bluetongue) och mul- och klövsjuka djursjukdomar som ska bekämpas, och om man misstänker en av dessa sjukdomar ska en veterinär alltid kontaktas.

Viruset som orsakar papulös stomatit kan diagnostiseras vid Livsmedelsverket i vätska från blåsor eller sårskorpor med molekylärbiologiska metoder (PCR och sekvensering).

Spridning

Den viktigaste spridaren av sjukdomen är djur som har synliga förändringar på hud eller slemhinnor. Viruset kan också spridas via indirekt kontakt. Parapoxvirus är härdiga virus. Viruset överlever också bra i miljön, i månader eller till och med i åratal i torkad sårskorpa.

Förebyggande åtgärder

Vid djurhandel ska man säkerställa sig om att djuren inte har synliga hudförändringar. Viruset är mycket hållbart i miljön och sjukdomen är därför svår att utrota. Bärare av sjukdomen kan inte påvisas med hjälp av laboratorieundersökning. Inget vaccin används mot sjukdomen. Sjukdomen leder inte till myndighetsåtgärder på gården, men det är bra att undvika kontakter mellan smittade och friska djur.

Förekomst i Finland och i andra länder

Papulös stomatit förekommer hos nötkreatur över hela världen. Av de sjukdomar som orsakas av parapoxvirus har i Finland påvisats papulös stomatit och falska kokoppor, dvs. pseudocowpoxvirus. Falska kokoppor har också påvisats hos renar.