Infektiös bovin rinotrakeit (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR och infektiös pustulär vulvovaginit, IPV)

Infektiös bovin rinotrakeit (IBR) och infektiör pustulär vulvovaginit (IPV) är inflammationer i de övre luftvägarna och luftstrupen samt genitalområdet som orsakas av bovint herpesvirus 1 (BoHV-1). Viruset förekommer i hela världen, men har utrotats i Finland, de övriga nordiska länderna, Österrike och Schweiz.

IBR/IPV smittar inte människor.

Symtom

Inkubationstiden är 2–4 dygn. Smittan är ofta symtomfri. Vid luftvägsformen (IBR) är symtomen till en början klart nosflöde, som efter några dagar blir grumligt och inflammation i ögats bindhinna som kan vara förenad med grumlighet i hornhinnan. Dessutom förekommer feber och aptitlöshet. Vid genitalformen förekommer hos kor vulvovaginit med varblåsor och hos tjurar balanopostit (ollon- och förhudsinflammation). Okomplicerad sjukdom varar 5–10 dygn.

Diagnos och provtagning

Diagnosen baserar sig i första hand på antikroppar som konstateras i serum. Bestämmelser om provtagning finns i JSM förordning 22/VLA/2013.

Smittvägar

Viruset förökar sig på luftvägarnas eller genitaliernas slemhinnor. Smitta överförs i allmänhet via luftvägarna. Viruset finns också i smittade tjurars sperma och kan sprida sig med sperman vid både betäckning och seminering. Smittade nötkreatur blir virusbärare. Viruset blir vilande i nervganglierna och aktiveras på nytt till exempel vid stress. Virusutsöndringen är till följd av detta tidvis uppträdande.

Bekämpning och profylax

IBR/IPV klassificeras enligt den nationella lagstiftningen som en djursjukdom som ska bekämpas och som ska övervakas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker smitta ska misstanken meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig.

Bestämmelser om anmälan om djursjukdomar som ska övervakas ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013. Bestämmelser om åtgärder i samband med misstanke om eller konstaterad IBR/IPV-smitta finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 22/VLA/2013. För gårdar där IBR/IPV misstänks eller har konstaterats utfärdas spärrbestämmelser.

Övervakning

I Finland följs förekomsten av IBR/IPV i enlighet med det årliga övervakningsprogrammet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Sjukdomen har senast konstaterats i Finland 1994. På grund av landets sjukdomsfria status har Finland beviljats tilläggsgarantier avseende IBR/IPV (kommissionens beslut 94/962/EG, 28.12.1994, senast fastställt genom beslut 2007/584/EG). Sjukdomen förekommer i flera europeiska länder, Ryssland och de baltiska länderna.