Hundar

Sjukdomar hos hundar

De vanligaste orsakerna till att hundar undersöks är att identifiera ärftliga sjukdomar, att utreda orsakerna till att nyfödda valpar dött och problem i anslutning till djurskyddet. Så kallade rättspatologiska obduktioner utgör en betydande del av undersökningarna. En del av dem hänför sig till misstankar om djurskyddsbrott. Smittsamma sjukdomar är en viktig orsak när det gäller unga valpar. Valpsjuka och smittsam leverinflammation förekommer inte just mera tack vare regelbundna vaccineringar.
 
Smittsamma sjukdomar som för närvarande är vanliga hos hundar beror på antingen mikrober som orsakar luftvägsinfektioner eller mikrober som orsakar infektioner i mag-tarmkanalen. Mot dessa infektioner finns inget effektivt vaccin, parvovirusdiarré undantagen. Parvovirusdiarré konstateras fortlöpande hos unga hundar som saknar tillräckligt vaccinationsskydd. Mot denna sjukdom utvecklas inte så kallad flockimmunitet, utan viruset förekommer hela tiden i miljön. Infektion antingen förstärker vaccinationsskyddet eller orsakar sjukdom i det skedet då de antikroppar som fåtts från modern försvinner och vaccinet ännu inte ger tillräckligt skydd. Kräkningar och diarré på grund av coronavirus förekommer numera årligen, liksom virus- och bakterieinfektioner som orsakar så kallad kennelhosta. Smitta med hundens herpesvirus är en tämligen sällsynt orsak till dödlighet bland nyfödda valpar. Varje år konstateras sjukdomsfall hos några kullar, antalet har inte ökat de senaste åren. Problem uppstår i första hand om tiken blir infekterad första gången den är dräktig och till följd härav smittar valparna när de passerar förlossningskanalen.
 
Smitta med urdjur, Toxoplasma gondii eller Neospora caninum, orsakar ibland smitta som leder till döden, men bägge infektionerna är sällsynta hos hundar. Däremot konstateras fortlöpande tarminfektioner som orsakas av urdjuren Giardia sp. eller Cryptosporidium sp. Hundar smittas lätt om de springer lösa i naturen eller om de lever i hundgård. Smittan är i allmänhet symtomfri men hos unga valpar eller hundar med störningar i försvarssystemet kan långvarig diarré förekomma.
 
Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018