Katter

Sjukdomar hos katter

Katter insjuknar oftare än hundar i virussjukdomar. Bukhinneinflammation (FIP) som orsakas av coronavirus är för närvarande den vanligaste dödsorsaken hos enskilda katter och coronavirus är sannolikt den allmännaste virusinfektionen hos katter i Finland. Kattpest förekommer hos unga ovaccinerade katter. Viruset är allmänt förekommande och orsakar sjukdom hos unga katter med otillräckligt vaccinationsskydd. Virus som orsakar luftvägsinfektioner och smitta till följd av dem förekommer hela tiden. Det finns ingen närmare information om hur vanligt leukemivirus- och FIV-smitta är hos katter.

Urdjuret Toxoplasma gondii orsakar varje år allmäninfektioner hos unga katter och sjukdomsalstrande infektioner är klart vanligare hos katter än hundar.

Vanliga orsaker till undersökningar är förutom smittsamma sjukdomar att identifiera ärftliga sjukdomar och att utreda orsakerna till att nyfödda kattungar dött

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018