Kattpest

Kattpest är en smittsam sjukdom hos katter som orsakas av kattens parvovirus.

Symtom

Symtomen varierar från lindriga till allvarliga. Vid lindrig sjukdom är symtomen lindrig diarré och försämrad aptit. Ett allvarligt infekterat djur har feber, kräks, har försämrad allmänkondition och blodig diarré som kan leda till allvarlig uttorkning. Smitta under dräktigheten och vaccination med levande vaccin kan leda till att fostren infekteras. Infektion hos foster kan leda till abort eller till att ungarna föds sjuka. Infektion under fostertiden leder ofta till hjärnskador.

Diagnos

Smittan kan konstateras i avföringen. Viruset påvisas vanligtvis med immunologiska eller molekylärbiologiska metoder.

Kattpest kan också konstateras vid obduktion.

Smittvägar

Kattpest sprids från en katt till en annan i allmänhet via kontaminerad omgivning. Ungar i åldern 3–5 månader som ännu inte skyddas av vaccin och hos vilka de antikroppar som fåtts från modern har försvunnit är mottagligast. Ett smittat djur utsöndrar vanligtvis virus i 1–2 dagar. Viruset är mycket tåligt och kan finnas kvar upp till ett år på förorenade ytor och redskap.

Profylax

Sjukdomsbekämpningen baserar sig på regelbunden vaccination med effektiva vacciner. Eftersom smitta förekommer hela tiden trots att katterna är vaccinerade, måste avvanda ungar skyddas mot smitta tills de är vaccinerade och vaccinationsskyddet har utvecklats. Vuxna katter utsätts hela tiden för infektioner och ny smitta upprätthåller vaccinationsskyddet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Kattpest är tämligen vanlig i Finland och på andra ställen i världen. Sjukdomsfall har i allmänhet att göra med bristfälligt individuellt vaccinationsskydd.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018