Får- och getregistret

Till registret ska man anmäla då får lammat eller getter fått killingar, utmönstrings, köpts, flyttats osv. inom en bestämd tid från händelsen. Registret kommer också att motsvara stödadministrationens behov. Det är alltså skäl att observera att det också är till fördel för producenten att hålla sina egna uppgifter uppdaterade.

Anmälningskanaler till registret är webbprogrammet (link under), telefonkundtjänst tf. 09 85 666 002 och pappersblanketter som kan sändas in per post, fax eller e-post. Användningsrätt till webbprogrammet kan man ansöka om hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållaren bor.

Arbetet med att utveckla får- och getregistret kommer i fortsättningen att ske i en samarbetsgrupp bestående av producenter, fårorganisationer, näringsbranschen och myndigheterna, så att programmet blir ett register som betjänar alla parter på bästa möjliga sätt. 

 
Sidan har senast uppdaterats 19.12.2019