Driftavbrott i får- och getregistret (Publicerad i august 2017)

20. november 2018

August 2017

Det blir driftavbrott i alla system inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på grund av uppdatering av IT-miljön. Därför blir det också avbrott i Eviras datasystem och register. Det första avbrottet infaller under perioden 25.8–4.9.2017. Dessutom blir det ett driftavbrott senare på hösten som vi kommer att informera om senare. På Driftavbrott finns information om avbrottens längd, tidpunkter och annan information om avbrotten.

Programmet Får- och getregistret fungerar inte medan avbrotten pågår. Därför ska alla som använder det och som för en elektronisk djurförteckning följa denna anvisning under avbrotten så att avbrotten inte leder till påföljder vid eventuella kontroller.

Programmet Weblammas fungerar normalt under avbrottet och anteckningarna som gjorts i det överförs efter avbrottet till myndighetsregistret. Som registreringsdag betraktas den dag då anmälan lämnats i Weblammas. Efter att avbrottet upphört är det ändå bäst att synkronisera informationen och säkerställa att all antecknad information uppdaterats i myndighetsregistret.

Läs mer från senaste följebrev.