Register över ekologiska djur

Inom ekoproduktionen måste man skaffa ekologiskt producerade avelsdjur alltid när ett antal djur som i kvalitativt och/eller kvantitativt hänseende motsvarar jordbrukarens behov att köpa djur finns att tillgå. För att utreda tillgången på ekologiska djur för Livsmedelsverket ett register över ekologiska djur, till vilket ekojordbrukare frivilligt och gratis kan anmäla ekologiska avelsdjur till försäljning. Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på djur från jordbrukare som säljer ekologiska djur. Jordbrukaren skall försäkra sig om att djuret som anmäls till försäljning i registret för ekologiska djur är ekologiskt, att omläggningstiden har löpt ut och att eventuella avvikelser från reglerna för skötseln har beaktats. Ett ekologiskt djur avförs ur registret när det säljs eller senast 12 månader efter anmälan till registret. För att registret ska kunna hållas uppdaterat , ska jordbrukaren även meddela Livsmedelsverket: luomulisaysaineisto@ruokavirasto.fi när det anmälda djuret har sålts. 

Register över ekologiska djur: Jag vill sälja ett ekologiskt avelsdjur          

Jag vill köpa ett ekologiskt avelsdjur

En ekologisk jordbrukare får köpa konventionella avelsdjur, om det i registret över ekologiska djur inte finns ekologiska djur som i kvantitativt och/eller kvalitativt hänseende motsvarar jordbrukarens behov. Innan konventionella djur skaffas ska jordbrukaren i registret ta reda på om det finns ekologiska avelsdjur att tillgå. Om det i registret inte finns några ekologiska djur som lämpar sig för produktionen, ska jordbrukaren ansöka hos NTM-centralen om undantag för anskaffning av ett konventionellt djur. Anvisningar för ansökan om undantag ingår i Villkoren för ekologisk animalieproduktion. Undantag söks med blankett 9b som finns på webbplatsen Livsmedelsverket.fi. Tillstånd för anskaffning av ett konventionellt avelsdjur ska sökas innan djuret köps.

 

De personuppgifter du lämnar på frågeblanketten behandlas enbart för användning i registret över ekologiska djur.
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Mer info om behandlingen av personuppgifter får du på Internetadressen www.livsmedelsverket.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.7.2022