Eftersträvad utbetalningstidtabell

StödbeslutStödsammandragTidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Hösten 2021

Senast uppdaterad 23.11.2021

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

September Återbetalning av finansiell disciplin (2020)

- första utbetalningsdag 30.9.2021

​Oktober

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

Ekologisk produktion (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 29.10.2021

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 11.11.2021

November

Miljöavtal (2014-2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- uppfödning av lantraser

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

November

​Nationella arealstöd (2021)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

​​December

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Grundstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​​December

​Förgröningsstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

EU:s bidrag för mjölkkor (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Våren 2022

Senast uppdaterad 15.9.2021

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2021)

- utbetalningsprocent 100 %

April

​Stöd för växthusproduktion (2022)

- förskott, utbetalningsprocent 60 %

April

Nationella husdjursstöd (2021 och 2022)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2022, utbetalningsprocent 75 %

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

April

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre (2022)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2021)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Miljöersättning (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2021

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2021):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2021

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2021):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan. Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre 2022 betalas fr.o.m april 2022.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021