Eftersträvad utbetalningstidtabell

Gårdens utbetalningshändelserStödbeslutStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

 

Våren 2022

Senast uppdaterad 25.1.2022

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2021)

- utbetalningsprocent 100 %

April

​Stöd för växthusproduktion (2022)

- förskott, utbetalningsprocent 80 %

April

Nationella husdjursstöd (2021 och 2022)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2022, utbetalningsprocent 75 %

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

April

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre (2022)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2021)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Miljöersättning (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2021

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2021):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2021

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2021):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

Juli

Återbetalning av finansiell disciplin (2021)

- utbetalningsprocent 100 %

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan. Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre 2022 betalas fr.o.m april 2022.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022