Eftersträvad utbetalningstidtabell

Gårdens utbetalningshändelserStödbeslutStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Hösten 2022

Senast uppdaterad 22.11.2022.

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

Augusti

Tilläggsbetalningar för år 2022 för det nordliga stödområdet (C-stödområde)
- tilläggsbetalning av stöd för växthusproduktion 
- tilläggsbetalning av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- första utbetalningsdag 18.8.2022 

September

Extraordinärt anpassningsstöd

- första utbetalningsdag 15.9.2022

​Oktober

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 6.10.2022 

​Oktober

Ekologisk produktion (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 6.10.2022 

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2022

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2022

Oktober

Stöd för växthusproduktion (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %
- första utbetalningsdag 13.10.2022

 

November

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 1.11.2022

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 85 % 
- första utbetalningsdag 17.11.2022

​November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)

  • skötsel av våtmarker
  • skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
  • åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 10.11.2022 

November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)
- uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022 

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022

November

​Nationella arealstöd (2022)

  • allmänt hektarstöd
  • nordligt hektarstöd
  • stöd till unga jordbrukare
  • nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022

November

Ersättning för rovdjursskador på ren (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 6 %
- första utbetalningsdag 10.11.2022

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2022)

​- utbetalningsprocent 100 %

​​December

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022 

​December

​Grundstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​​December

​Förgröningsstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Vi berättar betalningstid för den första delen av EUs nötkreatursbidrag där det specificeras.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022