Eftersträvad utbetalningstidtabell

Gårdens utbetalningshändelserStödbeslutStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Våren 2022

Senast uppdaterad 20.6.2022

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 10.3.2022

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

​Stöd för växthusproduktion (2022)

- förskott, utbetalningsprocent 95 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

Nationella husdjursstöd (2021 och 2022)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2022: från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 95 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 80 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 28.4.2022

April

Ersättningar för rovdjursskador på ren (2021)

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på odling (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre* (2022)

- utbetalningsprocent 94 %
- första utbetalningsdag 31.3.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.4.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.4.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2022

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2022

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2022

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Miljöersättning (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 16.6.2022

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2021
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 16.6.2022

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2021):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2021
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2021):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni/Juli

Återbetalning av finansiell disciplin (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 30.6.2022

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan. Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre 2022 betalas fr.o.m maj 2022.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2022

Senast uppdaterad 4.7.2022.

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

Augusti

Tilläggsbetalningar för år 2022 för det nordliga stödområdet (C-stödområde)
- tilläggsbetalning av stöd för växthusproduktion 
- tilläggsbetalning av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- första utbetalningsdag 18.8.2022 

September

Extraordinärt anpassningsstöd

 

​Oktober

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- utbetalningsprocent cirka 85 % *

​Oktober

Ekologisk produktion (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

- utbetalningsprocent cirka 85 % *

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

Stöd för växthusproduktion (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 85 % *

​November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)

  • skötsel av våtmarker
  • skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
  • åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 % *

November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)
- uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent cirka 85 % *

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %

November

​Nationella arealstöd (2022)

  • allmänt hektarstöd
  • nordligt hektarstöd
  • stöd till unga jordbrukare
  • nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2022)

​- utbetalningsprocent 100 %

​​December

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 % *

​December

​Grundstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​​December

​Förgröningsstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

* Betalningsprosenten (85%) kommer att bekräftas vid mottagandet av kommissionens beslut.

Vi berättar betalningstid för den första delen av EUs nötkreatursbidrag där det specificeras.

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2022