Eftersträvad utbetalningstidtabell

StödbeslutStödsammandragTidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Våren 2021

Senast uppdaterad 15.2.2021

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
Februari

Ersättning för rovdjursskador på ren (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 18.2.2021

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2020)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2021

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2020)

- utbetalningsprocent 100 %

April ​Stöd för växthusproduktion (2021) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
April
Nationella husdjursstöd (2020 och 2021)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 75 %
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2020)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
April

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2020)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2020)

​- utbetalningsprocent 100 %

Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2020)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2020) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 100 %

​Juni ​Miljöersättning (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2020

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2020):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2020

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2020):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juli Återbetalning av finansiell disciplin (2020)  

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2021

Senast uppdaterad 9.2.2021

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Oktober

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​Oktober

Ekologisk produktion (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

- utbetalningsprocent cirka 75 %

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​November

Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %

December

​Nationella arealstöd (2021)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

​​December

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 25 %

​December

​Grundstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​​December

​Förgröningsstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

EU:s bidrag för mjölkkor (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2021